Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Altun Yaruk Sudur'un VI. kitabı üzerine söz dizimi incelemeleri

Syntax analyses in Altun Yaruk Sudur VI. book

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465599 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sanskritçesi Suvarṇaprabhāsa, Uygurcası ilk sahifesinde yazıldığı üzere "altun önglüg yaruk yaltrıḳlıġ ḳopta kötrülmiş nom iligi atlıġ nom" olan Altun Yaruk Sudur, Uygur Türklerine, inanışlarına dair önemli bilgiler içermektedir. Uygurlara dair eserleri değerlendirdiğimizde içerik bakımından oldukça tatmin edici olan bu eserle ilgili bulunduğu tarihten beri pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu tezde de Altun Yaruk Sudur VI. Kitap incelenmiştir. Giriş bölümü, Uygurlar ve Eserleri, Altun Yaruk'la İlgili Yapılan Çalışmalardan oluşan tezde Altun Yaruk Sudur VI. Kitap'ta bulunan cümleler değerlendirilmiştir. Cümleler ögelerine ayrılmış, aslına uygun şekilde günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Tüm cümleler yapısına, yüklemin türüne, yüklemin yerine göre ve anlamına göre incelenmiş, cümlelerdeki kelime grupları bulunmuştur. Sonuç kısmında ise yapılmış olan tüm incelemeler değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Uygur Türkleri, Eski Uygur Türkçesi, Altun Yaruk, Cümle İncelemeleri, Kelime Grupları

Summary:

Altun Yaruk Sudur delivers important informations to Old Uighurs about their beliefs which was translated in Sanskrit as Suvarnṇaprabhāsa, also means "altun önglüg yaruk yaltrıkṇlıġ kṇopta kötrülmiş nom iligi atlıġ nom" in Uighur as it was written in the Altun Yaruk's first page. There has been a lot of research done about Old Uighurs' work and when it is evaluated, the results are satisfying. In this thesis Altun Yaruk Sudur VI. Book was investigated. Introduction is about Old Uighurs' history and their work that is included in Altun Yaruk's study and also includes sentences from Altun Yaruk Sudur VI. Book. These sentences are separated into parts in order to be translated to today's Turkish. All these sentences are reviewed by their parts that includes the differences of the verbs, where these verbs are used and what these verbs meant. Also words that are used in the sentences are separated into their groups. The conclusion includes the result of the research that is done. Key Words: Old Uighurs, Old Uighur Turkic, Altun Yaruk Sudur, Syntactic Analysis, Word Groups.