Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Altun Yaruk'un yedinci kitabı üzerine söz dizimi incelemeleri

A syntactic analysis of the seventh book of the Altun Yaruk (Golden Light)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 422347 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Altun Yaruk Sudur, Budist Uygur edebiyatının en hacimli ve önemli eserlerinden birisidir. Eser üzerine bugüne dek özellikle metin yayımı ile ilgili olarak pek çok çalışma yapılmıştır. Bizim çalışmamız, bu eserin yedinci kitabı üzerine söz dizimini ihtiva eder. Altun Yaruk adlı eserden hareketle Eski Uygur Türkçesinin cümle yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Öncelikle giriş bölümünden sonra Uygurların tarihi ve edebiyatı üzerine genel bilgiler verilmiştir. Ardından ana bölümde metinde geçen bütün cümleler müstakil olarak değerlendirilmiştir. Cümlelerdeki kelime grupları bulunarak ait oldukları cümlenin altında sıralandırılmıştır. Sonuç kısmında elde edilen veriler ayrıntılı olarak maddelendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Eski Türkçe, Eski Uygur Türkçesi, Altun Yaruk Sudur, Budist Uygur edebiyatı, söz dizimi, kelime grupları.

Summary:

Altun Yaruk Sudur is the most voluminous and important work of the Buddhist Uighur literature. This work has been studied many times by various scholars so far. But, many of these studies involve only transcription, transliteration and descriptions of the text. Yet, this thesis is concerned with the syntax of the seventh book of Altun Yaruk Sudur, as we tried to find out syntactic characteristics of Old Uighur Turkic through this investigation. In the first two parts, we present general information about history and literature of the Old Uighurs. After this, in the following main part, all the sentences of the transcribed text are examined individually. Word groups in the sentences are analysed and sorted under each sentence examined. All found data are assessed in detail in the conclusion part. Key Words: Old Turkic, Old Uighur Turkic, Altun Yaruk Sudur, Buddhist Uighur literature, syntax, word groups.