Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Alucra (Giresun)-Şiran-Torul (Gümüşhane) arasında kalan bölgenin florası

Flora of the region between Alucra(Giresun)-Şiran-Torul (Gümüşhane)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104395 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırma, Giresun ve Gümüşhane illerinin sınırında bulunan Alucra, Şiran ve Torul İlçelerinin arasında kalan bölgenin florasının ortaya koyulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bölgesi yan-kurak alt soğuk ve buzlu Akdeniz iklimlerinin etkisi altındadır. Araştırma bölgesinden toplanan 619 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 61 familyaya ait 205 cins ve 423 tür ve türaltı takson tespit edilmiştir. Araştırma alanındaki en zengin familya Asteraceae ve en zengin cins İse Caryophyllaceae familyasından Silene olarak belirlenmiştir. Alandan toplanan türlerin 5? tanesi endemik olup bunun bütün türlere oram %13.48'dİr. Türlerin floristik bölgelere dağılımı ise şu şekildedir; tran-Turan; %26.47, Avrupa-Sibirya; %10.41, öksin; %3.78, Doğu Akdeniz; %1.89, Akdeniz; %1.66, Hirkano-Öksin; %0.94, Geniş Yayılışlı ve Bilinmeyen; %54.85* dir. 2000, 128 Sayfa. Anahtar Kelimeler: Flora, A7, Bitki Coğrafyası, Giresun, Gümüşhane, Doğu Karadeniz, Türkiye.

Summary:

In this research it was aimed to carry out the floristic characteristics of the area at the border of Giresun and Gümüşhane between Alucra-Şiran and Torul. The study area is under the effects of Mediterranean climate with a semi-arid lower cold and glacial type. As a result of identification of the collected specimens, 423 taxa at specific and sub specific ranks have been determined from the area which belong to 61 families and 205 genera. The richest family and the richest genus of the research area were found as Asteraceae and Sitene respectively. 55 of the collected plant species were endemic and its ratio to total is 13.48 %.The distribution of species according to the phytogeographical regions is as follows: Irano-Turanuui; 26.47%, Euro-Siberian; 10.41%, Euxine; 3.78%, East Meditterranean; 1.89%, Meditterranean; 1.66%, Hyrcano-Buxine; 0.94%, Widespread and Unknown; 54.85%. 2000, 128 Pages. KEY WORDS:. Flora, A7, Plant Biogeography, Giresun, Gümüşhane, East Blacksea, Turkey.