Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Alumina ve bor karbür esaslı mühendislik seramiklerinin balisik özelliklerinin incelenmesi

Investigation of the ballistic properties of alumina and boron carbide based engineering ceramics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 232321 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Deneysel çalışmalar için, beş farklı bor karbür plaka ve bir alümina plaka kullanılmıştır. Alümina plaka Alcoa A-16 tozlarının preslenmesi ve sinterlenmesi ile hazırlanmıştır. Sinterlenmiş numuneler, XRD, XRF ve SEM teknikleri ile incelenmiştir. Cam elyaf takviyeli kompozit taban malzemeye yapıştırılmış numuneler üzerinde, balistik davranışını incelemek amacıyla drop testler uygulanmıştır ve davranışlar hızlı kamera ile takip edilmiştir. Bor karbür plakaların çok küçük parçalara ayrıldığı, etrafa saçıldığı ve taban malzemesinn çıplak korumasız kaldığı gözlenmiştir. Alümina plakanın ise, daha büyük parçalar halinde kırıldığı ve bu parçaların taban malzemeye yapışmış halde kaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, bor karbür plakanın çalışılan deneysel şartlarda balistik koruma için alumina plakaya kıyasla uygun olmadığını göstermiştir.

Summary:

Five different boron carbide plates and an alumina plate were used for the experimental studies. The alumina plate was prepared by pressing and sintering of Alcoa A-16 powders. The sintered samples were characterized using XRD, XRF and SEM techniques . Drop tests were carried out on the samples attached to glass fiber reinforced epoxy a composite base material in order to investigate their ballistic behaviors which were monitored by a rapid camera. It was observed that boron carbide plates were broken into very small pieces which were scattered into the surroundings. After the test, the base material was observed to be naked and unprotected. Whereas, alumina plate samples were broken into larger pieces which were still attached to the base material. These results indicate that use of boron carbide plate is not favorable compared to that of alumina for the ballistic protection for the experimental conditions studied.