Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Alüminyum alaşımlarına anodik oksit filmi içerisine gümüş katılması yolu ile antibakteriyel özellik kazandırılması

Addition of silver to the anodic oxide film of aluminium alloys to gain antibacterial properties

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 246682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, alüminyumun yüzeyinde antibakteriyel bir tabaka oluşturmaktır. Ayrıca antibakteriyel amaçla kullanılacak alüminyum malzemelerin dekoratif açıdan da kullanışlı olması için, renklendirme işlemiyle birlikte uygulanabilir olması gerekmektedir. Böylece amaç, anodizasyonla oluşturulan poröz oksit tabakasının elektrolitik yöntemle renklendirilmesi ve çözeltiye katılan gümüşün de porlarda birikmesiyle malzemeye antibakteriyel özellik kazandırılmasıdır. Çalışmanın içinde, farklı koşullarda hazırlanmış numunelerden hangilerinin daha iyi antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunun belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı konsantrasyonlarda gümüş içeren çözeltilerde renklendirilen numunelerdeki ve renklendirmeden sonra farklı sürelerde kapama işlemine maruz kalan numunelerdeki bakteriyel aktiviteler ölçülmüştür. Farklı koşullarda kaplanan numunelere daha sonra tuz püskürtme testi uygulanmıştır. Bakteri testleri sonucunda, kapama işlemi yapılmamış numunelerde hiç bakteriye rastlanmazken, diğer numunelerde ise yüzeydeki bakteri miktarında %60-90 arası değişen oranda azalma görülmüştür. Kapama işlem süresi azaldıkça antibakteriyel etki artmaktadır. Ayrıca renklendirme çözeltisindeki gümüş konsantrasyonunun artması da antibakteriyel özelliği bir miktar arttırdığı görülmüştür. Yapılan tuz püskürtme testinde ise, 120 saat sonunda kapama yapılmamış numunenin yüzeyinde kısmi renk değişimleri görülmüş, yapılan SEM analizinde,renk değişimi olan kısımda süngerimsi yapı ve çatlaklar olduğu tespit edilmiştir.

Summary:

The purpose of this study is to form an antibacterial layer on the aluminium surface. This should be alse used with electrolytic coloring for decorative reasons. Thus, the main purpose of the study is to coloring the porous anodic oxide film with silver added electrolytics and to have a surface with antibacterial properties. It is also intended to determine, prepared under different conditions, which specimen has the best performance and which is the worst. So, bacteria tests and salt spray test is applied to the specimens with different silver concentrations and different sealing times. According to the bacteria tests, no bacteria detected on the unsealed specimens, while the bacteria on the sealed specimens decrease by 60-90%. As the sealing time decreases, the antibacterial activity of the specimens increase. Besides, increasing the silver concentration of the electrolyte, slightly increases the antibacterial activity. In the salt spray test, the unsealed specimen had some change in color after 120 hours. Analysis on SEM showed that the part with color change has a spongy structure and lots of cracks on the surface.