Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Alüminyum döküm yüzey mikroyapısının sürtünme karıştırma işlemi ile iyileştirilmesi

Improvement of micro-structure of aluminium die casting alloys by friction stir processing

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316066 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sürtünme karıştırma ile işleme, ilerleyen teknoloji ile birlikte gelişimi sürekli devam eden ve özellikle alüminyum ve alaşımlarının kaynağı için yaygın bir şekilde kullanılmakta olan bir yöntemdir.Bu çalışmada Etial 145 ve Etial 195 Alüminyum alaşımları ile elde edilen dökümlere, sürtünme karıştırma yöntemi uygulanmış ve sürtünme karıştırma yönteminin bu malzemeler üzerindeki etkileri sertlik, aşınma ve mikro yapı özellikleri olmak üzere çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu yöntemin uygulanılabilmesi için karıştırıcı uç ve freze bağlama aparatı kullanılmıştır ve her dökümün freze ile işlenme kriterleri sabit tutulmuştur. Sonuç olarak, sürtünme karıştırma işleminin alüminyum döküm alaşımlarında sertlik ve aşınma dayanımını artırdığı tespit edilmiştir.

Summary:

Friction stir processing, which is having continous development with advances in technology, is one of the solution for especially aluminum and its alloys. In this study, friction stir processing is applied on samples which are casted Etial 145 and Etial 195 and its effects on hardness, wear resistance and microstructure are examined. To apply this method, stirring tool and milling connection apparatus are used and milling parameters are kept constant. To conclude, Effect of friction stir processing on material hardness and wear resistance are observed.