Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Alüminyum enjeksiyon döküm kalıplarında sıvı metal-kalıp etkileşimine yüzey işlemlerinin etkisi

Effect of surface coating in aluminum injection die casting die which contact with molten metals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252283 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aluminyum enjeksiyon döküm üretiminde kullanılan kalıplar, yüksek hızdaki ergimiş alüminyum alaşımına ve yüksek basınca maruz kalırlar. Ergimiş metal hazne içerisine boşaltılıp yüksek hız ve basınçta kalıp içerisine enjekte edilir. Bu proses sonunda kalıp yüzeyleri korozyon, erozyon ve yapışma gibi farklı hasarlara uğrar. Bu çalışmada, AISI H13 kalite sıcak iş takım çeliği kullanılmıştır. Seçilen bu çelik ısıl işlem ile sertleştirilip yüzeyi oksit, nitrür, krom nitrür ve krom karbür ile kaplanmıştır. Yüzey işlemi uygulanmış ve uygulanmamış numuneler, alümina pota içerisinde 680 °C'ye set edilmiş fırında ergitilen ETİAL 160 alüminyum alaşımı içerisine daldırılmıştır. 2,4,6,8 saatlik süreler sonunda sıvı alüminyum alaşımının, numunelerin yüzeylerinde oluşturduğu hasarlar incelenmiştir.

Summary:

The mould materials used in the aluminum injection die casting, contacting with high velocity molten metal alloys and high pressure. Molten metals, pouring into the shot sleeve and injected through the die with high velocity and high pressure. After this process the die surface subjected to different deformation like, corrosion, erosion and soldering. In this research, AISI H13 hot work tool steels are used. The chosen steel samples were hardened, the surface of the samples were coated with oxidation, nitriding, chromium nitriding and chromium carburizing. Samples coated or not coated were both immersioned to alumina crucible that was set at 680 °C with molten ETİAL 160 aluminum alloys. Then its investigated how the molten aluminum affect the surface within 2, 4, 6, 8 hour intervals.