Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

Alüminyum giydirme cephelerde ısıl performans durabilite ilişkisinin incelenmesi

Examination of the relationship between the thermal performance and durability of aluminium curtain walls

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223832 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, özellikle çok katlı yapılarda düşey kabuk olarak kullanılan hafif giydirmecephe sistemlerinin ısıl performanslarının durabiliteleriyle olan ilişkisi incelenmiştir Giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı ve kapsamı açıklanmaktadır İkinci bölümde,giydirme cephelere ait genel bilgiler verilmiştir Giydirme cephelerin tanımı yapılmış,tarihçesiyle ilgili bilgi verilmiştir Giydirme cepheleri oluşturan ana bölümlerbelirtilmiştir Bunlar; Taşıyıcı Sistem, Pencere Kuşağı, Parapet Bileşeni olarakanlatılmıştır Giydirme cephelerde kullanılan tespit bileşenleri sınıflandırılmış veaçıklanmıştır Daha sonra giydirme cephelerin ağırlıklarına göre sınıflandırılmasıyapılmıştır Ağırlıklarına göre giydirme cepheler 2 gruba ayrılır; Ağır GiydirmeCepheler, Hafif Giydirme Cepheler Taşıyıcı sistemlerine göre giydirme cepheleri üçeayırabiliriz; Çubuk Sistemler, Panel Sistemler, Yarı Panel Sistemler Üçüncü bölümde,durabilitenin tanımı yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, relationship between the thermal performance and durability ofaluminium curtain wall systems, which are commonly used as vertical envelope usuallyfor high rise buildings, is studied In first chapter, the subject, the aim and the concernof the thesis are explained In second chapter, general knowledege is given about curtainwall systems Description of ?what a curtain wall is? is made and information about thehistory of curtain walls is given Main parts that constitute a curtain wall system aredescribed These parts are; Supporting System, Window, Parapet After that, fixingcomponents of curtain wall systems are described Then, classification of curtain wallsystems according to their weights is given Curtain walls are divided into two groupsaccording to their weight; Heavy Curtain Walls, Light Curtain Walls Light curtainwalls are divided into three groups according to their type of supporting framework These are; Stick Systems, Panel Systems, Semi-panel Systems ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.