Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alüminyum malzemenin otomotiv sektöründeki uygulamaları

The applications of aluminium in the automotive industry

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172165 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALÜMİNYUM MALZEMENİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI ÖZET Alüminyum, Dünya yerkabuğunda üçüncü en çok bulunan elementtir. Bunun yanında endüstriyel çapta üretimi ancak 19.yüzyılda başlamıştır. Çok genç bir metal olmasına rağmen, bugün bakır ve alaşımları, kurşun, kalay ve çinko gibi tüm demir dışı metallerin toplam kullanımından daha çok miktarda kullanılmaktadır. Alüminyum özellikle son 50 yılda, birçok sektörde büyük ilerleme kaydetmiş bir metaldir. Günümüzde alüminyum, proses parametreleri bilinen, birçok farklı uygulama alanında başarı ile kullanılan bir malzemedir. Birçok yönden, dünyanın en çok kullanılan metali olan çelikle karşılaştırılabilecek özelliklere sahiptir. Alüminyum düşük özkütlesi sayesinde, otomotiv endüstrisi için, yakıt ekonomisi sağlanmasında ve düşük emisyon değerlerinin yakalanmasında anahtar malzemedir. Geçtiğimiz on yılda alüminyum, otomotiv endüstrisinde önemli bir ilerleme yakalamıştır. Bu çalışmada alüminyumun, otomotiv endüstrisi için bir mühendislik malzemesi olarak ele alındı ve bu doğrultudaki özellikleri belirlendi. Otomotiv endüstrisinde, günümüzdeki uygulamaları ve gelecekteki muhtemel uygulamaları gösterildi. Son olarak yapılan uygulamada, mevcutta çelikten üretilen bir minibüs bagaj kapağı alüminyum malzemeden tasarlandı ve sonlu elemanlar metoduyla statik analizleri gerçekleştirildi. Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Otomotiv, Konstrüksiyon, Sonlu elemanlar, Bagaj Kapağı. xu

Summary:

THE APPLICATIONS OF ALUMINUM IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY SUMMARY Aluminum is the third most abundant element in the earth's crust. However, the manufacturing of aluminum as an industrial material started, relatively late, in the 19th Century. In spite of being a young metal, today its usage is more than the total usage of the other non ferrous metals such as; copper and its alloys, lead, tin and zinc. Aluminum is a material; which has especially progressed in the last 50 years in lots of industries and today its process parameters are well known and it is used in many different applications successfully. For most of the cases, aluminum has comparable properties to steel. Thanks to its low density, it is a key material for the automotive industry to provide fuel economy and to reach the low emission grades. Aluminum has progressed in the automotive industry in the last ten years. In this study, aluminum is evaluated as an engineering material for the automotive industry and its properties are determined in this manner. The applications of aluminum in the automotive industry for today and for the future are indicated. Finally, as an application, a steel made back door of a minibus is redesigned to be manufactured from aluminum. Its mechanical analyses are executed via finite elements method. Keywords: Aluminum, Automotive, Construction, Finite Elements, Luggage Door. xiu