Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Alüminyum matrisli kompozitlerin basınçsız sinterleme ile üretimi ve karakterizasyonu

Production and characterization of aluminium matrix composites via pressureless sintering

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316138 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada TiB2 parçacık takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin basınçsız sinterleme ile üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Matris malzemesi olarak alüminyum-%4 bakır alaşımı kullanılmıştır. Hacimce %10, 15, 20 ve 30 oranlarında TiB2 içeren ve toz formunda olan başlangıç malzemeleri karıştırıldıktan sonra soğuk preste 800 MPa basınçta preslenmiştir. Basınçsız sinterleme işlemi nitrojen atmosferi altında 620 oC'de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kompozitler yoğunluk ölçümlerine, mikroyapı incelemelerine, 3 nokta eğme, sertlik ve aşınma testlerine tabi tutulmuştur. Çökelti sertleştirmesi işleminden sonra aynı testler tekrarlanmıştır. Katkısız numune ısıl işlem sonrasında en yüksek 940 MPa 3 nokta eğme mukavemetine, % 28 uzama ve 100 HB10 sertlik değerine ulaşmıştır. Aşınma oranı katkısız numunede 12,16 ± 3,16 x 10-3 mm3 / N.m olmuştur. En düşük aşınma oranına % 20 TiB2 içeren kompozitte ulaşılmıştır. Bu kompozit 867 MPa mukavemet, %7,41 uzama ve 130 HB10 sertlik göstermiştir.

Summary:

In this thesis, pressureless sintering and charachterization of TiB2 particulate reinforced aluminium matrix composites were studied. As a matrix material 96% Al ? 4% Cu alloy was used. Al-TiB2 powder mixtures containing 10%, 15%, 20% and 30% TiB2 by volume were prepared and were cold pressed uniaxially at 800 MPa. Pressureless sintering was performed in a nitrogen gas atmosphere at 620 oC. Obtained composites were subjected to density measuretments, microstructral examinations, 3 point bending tests, hardness tests and wear resistance tests. Same tests were repeated after age hardening of the composites. After age hardening treatment, unreinforced sample presented a maximum 3 point bending strength of 940 MPa, 28% strain and 100 HB10 hardness value. Wear rate was 12,16 ± 3,16 x 10-3 mm3 / N.m in the unreinforced sample. The least wear rate was seen in 20% TiB2 containing samples. This composite presented 867 MPa bending strength, 7,41% strain and 130 HB10 hardness.