Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bilim Dalı

Alüminyum-silisyum alaşımları için modifikatör üretimi

Production of modifier for aluminium-silicon alloys

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 487863 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alüminyum-Silisyum alaşımları döküm sektöründe kullanılan alaşımlar arasında en üst sıralardadır. Al-Si alaşımını kullanmak isteyen her dökümhane kaba ve iğnemsi yapısını modifiye ederek daha homojen bir yapı elde etmek amacıyla modifikatör alaşım kullanmaktadır. Al-Si alaşımlarının yıllık kullanım miktarının yüksek olması, modifikatör alaşımların da önemli olduğunu gösterir. Stronsiyumun ana bileşiklerinden stronsiyum sülfat (SrSO4) açısından çok zengin yataklar olan ülkemizde Al-Sr master alaşım üretimi maalesef yapılmamaktadır. Alüminyum döküm sektöründe dünyada önemli yeri bulunan ülkemizde bu modifikatörün üretilmesi ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayabilir. Al-Sr master alaşımın üretilebilmesi amacıyla stronsiyum karbonat (SrCO3) bileşiği ile yapılan deneylerde Al-Sr master alaşım üretimi çalışılmıştır.

Summary:

Al-Sr master alloys are used as structural modifiers in the aluminum industry. It transforms the rough morphology of silicon into fine eutectic morphology and increases the mechanical properties, mainly ductility. It is known as the '' permanent modifier '' because it tends to stay in place even in continuous melting. Al-Si alloys have a high annual usage rate and it shows that Al-Sr master alloys have high annual consumption. In our country, there are very rich deposits of strontium sulphate (SrSO4) which is one of the main compounds of strontium. But unfortunately Al-Sr master alloy can not be produced in our country. The production of this modifier in the aluminum casting sector, which has an important place in the world, can make a great contribution to the country's economy. Al-Sr master alloy has been studied in experiments with strontium carbonate (SrCO3) in order to produce Al-Sr master alloy.