Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alüminyum üzerinde ısıl püskürtme yöntemiyle oluşturulan çelik kaplamaların aşınma davranışlarının incelenmesi

An Investigaion of wear behavior of steel coatings performed by thermal spraying on aluminum

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142613 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Birim ağırlık başına mukavemeti yüksek olan alüminyum, başta taşıtlar olmak üzere birçok endüstri alanında kullanılmaktadır Ancak alüminyum, düşük mukavemet ve aşınma direncine sahip olduğu için taşıt motorları gibi aşınmaya maruz kısımlarda kullanılması tercih edilmemektedir. Isıl püskürtme yöntemi, malzemelerin başta aşınma ve korozyon dayanımı olmak üzere ısıl ve elektriksel özelliklerini de geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik, günümüzde uçak motorlarının türbin kanatlarından makine parça! anmn onarımı gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu teknik ile hafif ve aşınma dayanımı yüksek, ekonomik kazanç sağlayan dayanıklı ürünler elde etmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı alüminyum üzerine ısıl püskürtme yöntemiyle oluşturulan farklı kalitedeki çelik kaplamaların kuru kayma koşullarındaki aşınma davranışlarını incelemektir. VI 11

Summary:

SUMMARY Aluminium, which has high specific strength (strength/density), is used for aerospace and automobile industrial applications. However, it exhibits low strength and wear resistance. Therefore, it is not used in a vehicle engines that are exposed friction and wear. Thermal spraying is a process utilized to improve wear resistance, corrosion resistance and thermal, electrical properties. This process is used many applications such as jet engines turbine blades, machine parts restoration. The products that are light, economical, and have high wear resistances, could be provided by this process. In this study, wear behaviour of steel coatings coated on aluminium by a thermal spraying process will be investigated in dry sliding wear conditions. IX