Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alüminyum üzerine uygulanan kompozit kaplamaların aşınma davranışının incelenmesi

Investigation of wear behaviour of composite coatings deposited on aluminium

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALÜMİNYUM ÜZERİNE UYGULANAN KOMPOZİT KAPLAMALARIN AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ÖZET Düşük mukavemet / ağırlık oranlan nedeniyle hafif endüstriyel ürünler içerisinde, özellikle otomobil ve hızlı taşıma sistemlerinde önemli bir yere sahip olan alüminyum alaşımlarının aşınma direncinin düşük olması bu malzemelerin daha yaygın kullanımını sınırlamaktadır. Alüminyum alaşımlarının AI2O3 ve SiC gibi partiküllerle takviye edilmesi (alüminyum matrisli kompozit), sertlik ve mukavemetin yanı sıra üstün aşınma direncini de önemli oranda artırmaktadır. Bu çalışma, 2014-T6 kalite alüminyum alaşımının yüzeyinin ısıl püskürtme yöntemi ile alüminyum matrisli partikül takviyeli kompozit ile kaplanarak aşınma direncinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda plazma ve alev püskürtme yöntemleriyle uygulanan, mikroyapılarında SiC, MoO, ve B4C partikülleri bulunan A1-12Sİ matrisli ortalama 450 um kalınlığındaki kompozit kaplamaların kuru kayma koşullarında ve iki farklı korozyon çözeltisi içerisindeki aşınma davranışları incelenmiştir. Aşınma deneyleri salınım hareketli karşı yüklemeli (reciprocating) aşınma test cihazında gerçekleştirilmiş olup, aşındırıcı olarak seramik (AI2O3) ve çelik (AISI 52100) toplar kullanılmıştır. Altlık malzeme ile kıyaslandığında plazma püskürtme yöntemi ile uygulanmış olan SiC takviyeli kompozit kaplamalar yüksek, alevle püskürtme yöntemi ile uygulanmış olan B4C takviyeli kompozit kaplamalar ise daha düşük sertliğe sahiptir. Kuru ortamda yapılan aşınma deneylerinde; en yüksek aşınma direnci, sertliği en yüksek olan SiC takviyeli kompozit kaplamada görülmüştür. B4C takviyeli kompozit kaplamaların sertliği altlık malzemeye göre çok düşük olmasına rağmen aşınma dirençleri altlık malzemeden daha yüksektir. SiC takviyeli kompozit kaplamalar, H2O2 çözeltisi içerisinde HC1 çözeltisine nazaran daha yüksek korozif aşınma direnci sergilemiştir. B4C takviyeli kompozit kaplamaların H2O2 çözeltisi içerisinde korozif aşınma direnci HC1 çözeltisinden daha düşüktür. xi

Summary:

INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF COMPOSITE COATINGS DEPOSITED ON ALUMINIUM SUMMARY Low wear resistance restricts the use of aluminum alloys which are widely used especially in automobile and fast transportation industries due to the their low strength/weight. AI2O3 and SiC particle reinforced aluminum matrix composites have higher hardness, strength and wear the resistance when compared to aluminum alloys. This study aims to investigate the wear behaviour of particle reinforced aluminum matrix composites coated on the surface of the 2014-T6 duminum substrate by thermal spray technique. The composite coatings having a average thichness of 450um consist of A1-12Sİ, SiC, MoO and B4C particles. The present study discusses wear behaviour of composite coatings sliding against AI2O3 and AISI 52100 steel balls under the dry sliding condition and in two different corrosion solutions using a reciprocating wear tester. When compared to the 2014-T6 aluminum substrate, SiC reinforced composite coating produced by plasma spray technique has higher hardness, and B4C reinforced composite coating obtained by flame spray technique has lower hardness. SiC reinforced composite coating which have the highest hardness values, showed the highest wear resistance under the dry sliding conditions. B4C reinforced coating having the lowest hardness showed better wear resistance than the 2014-T6 aluminum substrate. SiC reinforced composite coatings showed higher wear resistance in H2O2 solution when compared to HC1 solution. B4C reinforced composite coatings showed lower wear resistance in H2O2 solution when compared to HC1 solution. xn