Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alüminyumun mekanik özelliklerine ve aşınma davranışına magnezyumun ve silisyumun etkisi

The Effect of magnesium and silicon on the mechanical properties and wear behaviour of aluminum

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 126688 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALÜMİNYUMUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE VE AŞINMA DAVRANIŞINA MAGNEZYUMUN VE SİLİSYUMUN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada, alüminyumun makro ve mikroyapısına, mekanik özelliklerine ve aşınma davranışlarına Silisyum ve Magnezyumun etkisi incelenmiştir.incelenmiştir. Metalik kalıba döküm yöntemiyle üretilen saf Al, %l-8 oranlan arasında Si içeren Al-Si ve %l-8 oranlan arasında Mg içeren Al-Mg alaşımlarına 400 °C de 24 saat homojenizasyon ısıl işlemiyapılmıştır. Bunu takiben alaşımlara 400 °C de %40 oranında sıcak basma.uygulanmıştır. İncelenen alaşımlar makro ve mikro yapısal incelemeler sonrasında sertlik ölçümleri çekme ve aşınma deneylerine tabi tutulmuşlardır.Aşınma deneyleri M2 takım çeliği (metal-metal) ve 180 mesh'lik AI2O3 zımpara (metal -abrasif) üzerinde yapılmıştır.Uygulana abrezif aşınma deneyleri 400C ye çeşitli sıcaklıklarda yapılmıştır. Mikro sertlik ölçümleri silisyum ve magnezyum bileşim artışına bağlı olarak sertlik değerinin arttığı ve magnezyumun sertlik arttırma etkisinin silisyumdan daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çekme deneyleri ile alüminyuma ilave edilen silisyum ve magnezyum artışına bağlı olarak çekme ve akma mukavemetlerinin arttığı sünekliliğin ve tokluğun ise düştüğü belirlenmiştir. Magnezyumun mukavemet arttırma ve sünekliliği düşürme etkisinin silisyuma göre daha yüksektir. Uygulanan Metal-Metal aşınma deneyleri sonucunda Alüminyuma ilave edilen % 2 ye kadar olan Silisyum un adhesive aşınma direnci üzerine belirgin bir etkisinin olmadığı % 2'nin üzerindeki silisyum ilavesinin ise adhesive aşınma direncinin bir miktar düştüğü gözlenmiştir.Alüminyuma ilave edilen magnezyum ise adhesif aşınma direncini arttırmaktadır. Magnezyum serisi alaşımların adhezif aşınma direnci silisyum seri alaşımlardan daha yüksektir.Oda sıcaklığında ve 400°C'ye kadarki yüksek sıcaklıklarda yapılan Metal-Abrasiv aşınma deneyleri sonucunda Al-Si ve Al-Mg alaşılarında alaşım elementi artışına bağıl olarak aşınma direnci artmıştır. Gerek oda gerekse 400C ye kadarki yüksek sıcaklıklarda Al-Mg serisi alaşımlar Al-Si serisine nazaran daha yüksek aşınma direnci göstermişlerdir. xi

Summary:

THE EFFECT OF MAGNESIUM AND SILICON ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND WEAR BEHAVIOUR OF ALUMINIUM SUMMARY In this study, the effects of Mg and Si content on the macro and microstructures, mechanical properties and wear behaviors of aluminum alloys were examined. Pure Al, Al / 1 to 8 wt % Mg and Al /l to 8 wt % Si produced by die casting were homogenized at 400 °C for 24 hours. After homogenization, alloys were upset about 40 % at 400 °C. After macro and microstructural examinations, alloys were subjected to microhardness measurements, tensile and wear tests. Wear tests were conducted on M2 quality tool steel disc (metal-metal wear tests) and 180 mesh AI2O3 abrasive grains (Metal- Abrasive wear tests). Abrasive wear tests were performed in the temperature range from room temperature to 400°C. Microhardness measurements and tensile tests revealed that, addition of Si and Mg increase hardness and strength but decrease ductility and toughness of aluminum alloys. As an alloying element, Mg has more pronounce effect on mechanical properties than Si. The results of metal- metal wear tests revealed that, addition of Si up to 2 wt.% did not cause a significant change in wear resistance, whilst wear resistance decreased.with increasing Si for the Si contests higher than 2 wt. %. Addition of Mg caused continuous improvement on metal-metal wear resistance of aluminum alloys. When compared to Si series, Mg added aluminum alloys exhibited higher wear resistance. The results of the metal-abrasive wear tests carried out at various temperatures up to 400 °C showed that, addition of Si and Mg increase the abrasion resistance of aluminum alloys. It should be mentioned that abrasion resistance Al-Mg alloys is higher than that of Al-Si alloys. xu