Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Alvarado skorunun akut apandisitte güvenirliliği

The reliability of alvarado score in the diagnosis of acute apandicitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 559225 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Apendektomi tüm yaş gruplarında en sık yapılan ameliyattır. Apandisitte amaç negatif apendektomiyi ve perforasyonları azaltmaktır. Alvarado Skoru 1986 yılında tanımlanmış skorlama sistemidir. Hastanın semptomları, fizik muayane bulguları ve laboratuvar değerlerinden oluşur. Bu çalışmanın amacı, Alvarado Skorunun akut apandisiti saptamadaki güveninirliğini, Alvarado Skorunun değeri ile yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeklerinde akut apandisiti saptayıp saptayamadığını araştırmaktır. Mart 2007 ile Mayıs 2009 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servisine başvuran, akut apandisit şüphesi olan 18- 70 yaş arası 313 hasta dahil edildi. Gebeler, organ nakil hastaları, bilinen malignitesi, daha önceden median laparotomisi olanlar, palpasyonda ele gelen kitlesi olanlar çalışmaya alınmadı. Hastaların tedavisinin planlaması Alvarado skorundan bağımsız olarak hastayı izleyen hekim tarafından yapıldı. Hastaların acil servise başvurmaları sırasında ki Alvarado Skorları hesaplanarak hastaların taburcu edilmeleri, izlenmeleri, izlem sonrası ameliyat edilmeleri, direk ameliyat edilmeleri kaydedildi. Negatif laparotomi ve perforasyon oranlarına bakıldı. Alvarado Skorunun; USG, cinsiyet, yaş ve semptom sürelerine göre güvenirliği karşılaştırıldı. AS ≤ 4 olan hastalarda da hem akut apandisit hem de düşük oranda perforasyon saptanabilir. AS ≤ 4 olan hastalar izlenmeli, taburcu edilen hastalar akut apandisit olabilecekleri hakkında bilgilendirilmelidir. AS 5-7 olan erkek hastalarda apandisit olma olasılığı daha fazladır. V.K.İ > 25 AS 5-7 arasında güverliliği yüksek bir skorlama sistemidir. AS, apandisiti saptamada semtomların başlama süresinden etkilenmemektedir. Hasta yaşının AS ile değerlendirimesinde apandisiti saptamada etkisi yoktur. Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Alvarado Skoru

Summary:

Apendectomy is the most frequently performed operation in all age groups. The aim of the operation is to decrease negative apendectomy and perforation rates. Alvarado score (AS) which is a scoring system based on symptoms, physical findings and laboratory results has been designed in 1986. The aim of this study is to search the reliability of Alvarado score based on age, sex and body mass index (BMI). Between May 2007 and 2009, three hundred and thirteen patients who were admitted Akdeniz University Hospital Emergency Department with the diagnosis of appendicitis, ages 18-70 yrs, were included in this study. The exclusion criteria's were pregnancy, confirmed malignancy, previous laparatomy and palpated intraabdominal mass. The treatment strategy was planed by primary physician not considering Alvarado score. The data for admission of patient, operation, follow-up were recorded. The rate of negative laparatomy and perforation was recorded. The reliability of Alvarado score were compared according to Ultrasound finding, age and symptom period. In conclusion; In AS ≤ 4 patients , perforation or acute appendicitis can be seen with a low ratio ; AS ≤ 4 patients have to be followed up, and be informed about possibility of acute appendicitis; AS 5-7 male patient has a high possibility of acute appendicitis. AS is a highly reliable scoring system in patients whose BMI > 25. AS is not affected by duration of symptoms and patient's age. Key words: Acute appendicitis, Alvarado Score.