Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Pazarlama Bilim Dalı

Amaca yönelik pazarlama çabalarının tüketicilerin margarin markası seçimine etkisi ve Ankara ili Keçiören ilçesi süpermarketlerinde yapılan uygulama

Research about cause related marketing efford's effect on customers butter brand decision in Ankara Keçiören supermarkets

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 278456 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaca yönelik pazarlama 1980'li yıllardan bu güne başta Birleşik Devletler olmak üzere pek çok batılı ülkede uygulanmakta olan bir pazarlama iletişimi faaliyetidir. Son yıllarda ülkemizdeki şirketlerce de uygulamada kendisine yer bulan ?Amaca Yönelik Pazarlama? faaliyetleri temelde tüketicinin sosyal bir olaya ticari bir işletme vasıtası ile dahil edilmesi çalışmasıdır. Bu vesile ile firmalar kendileri için tüketici nezdinde olumlu bir imaj yaratmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde artan rekabet koşulları işletmeleri sürekli olarak daha farklı arayışlara itmektedir. Mevcut pazarlama faaliyetlerinin değişmesi ve gelişmesi de bu sebeple kaçınılmaz olmuştur. Bunlara paralel olarak günümüz tüketicisi de değişmektedir. Ürünlerin kalite ve fiyatlarının dışında seçim kriteri olarak sosyal dayanışmayı da göz önüne alabilmektedirler. Bu sebepledir ki, işletmeler için iletişim ve sosyal ortaklık çalışmalarının önemi de artmaktadır. Dolayısı ile rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen işletmeler için amaca yönelik pazarlama faaliyetleri de gün geçtikçe daha büyük öneme sahip olmaktadır.Araştırmamızın amacı, tüketicilerin ?Amaca Yönelik Pazarlama? faaliyeti ile karşı karşıya kaldığında kolayda tüketim malları için marka tercihlerinde bir değişiklik olup olmadığına dair bilgiyi ortaya koyabilmektir. Araştırmamızın sorusu; ? Süpermarket müşterilerinin amaca yönelik pazarlama faaliyeti ile karşılaşmaları durumunda marka tercihlerinde bir değişiklik meydana gelmekte midir?? şeklinde belirlenmiştir. Sonrasında araştırma problemine dair hipotezler ve bu hipotezleri test etmek üzere de 3 grup soru seti oluşturulmuştur. Soruların hazırlanmasından önce hem margarin üreten şirketlerden yetkili kişilerle hem de tüketicilerle bazı mülakatlar gerçekleştirilmiş, soru formu buna göre hazırlanmıştır.Araştırmada kullanılan veriler Ankara-Keçiören ilçesinde yaşayan süpermarket müşterilerinden toplanmıştır. Uygulama bölümünde anket ile toplanan veriler SPSS programı ile nicel yöntem kullanılarak incelenmiştir. Örneklem seçiminde ?Kotalı Örnekleme? yöntemi kullanılmıştır.

Summary:

Cause related marketing is a marketing communication activity which has been applied in many western countries since 1980?s. Basically cause related marketing is an activity which makes the consumer a part of a social event by a commercial company. By this, companies are trying to get a positive attitude and reputation on their potential and active customers.Lately the increasing competitive warfare pushes the companies to look for a different way of marketing. So that, the existent marketing activities had to change and develop. On the other hand according to this situation today?s customers are getting different too. The customers may take care of social cooperation with quality and price factors. This makes companies to take more intensively care about social cooperation with non-profit organizations. We can say the importance of the cause related marketing is getting increased for the companies which are in search of competitive advantage.The aim of this research is defining the behaviors of the customer?s brand decisions for the basic consumer goods when they are facing the cause related marketing.The main research question of this thesis is ?Is there any changing for the supermarket customer?s brand decision when they face with the cause related marketing activity?. According to this main question; other questions has been defined and these all has been tried to measure by three phased question form.Data collection of this research has been collected from supermarket customers who live in Ankara-Kecioren. The time for collecting the data has came up on summer time so that the population of the city was lower than the other periods of the year, this must be taken into account. The collected data has been examined by SPSS program.