Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı / Felsefe Bilim Dalı

Amartya Sen's idea of justice, and its relations with John Rawls and Adam Smith

Amartya Sen'in adalet düşüncesinin, John Rawls ve Adam Smith ile ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399947 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to examine Amartya Sen's idea of justice and its relation to John Rawls and Adam Smith. Amartya Sen's idea of justice could be seen as a critique of Rawls theory of justice as well as a proposal of a new approach instead. Sen's critique of Rawls theory of justice is basically based on the critique of transcendental institutionalism . Instead Sen offers the realization focused comparison as an alternative for the idea of justice. To explicate this alternative approach Sen introduces Adam Smith' s impartial spectator. Sen believes that Adam Smith's impartial spectator plays an essential role in deciding for the standards of justice.

Summary:

Bu çalışmada Amartya Sen'in adalet düşüncesinin John Rawls ve Adam Smith ile olan ilişkisi ele alınmıştır. Amartya Sen'in adalet düşüncesi John Rawls'un adalet teorisinin hem bir eleştirisi hem de onun yerine önerilmiş yeni bir yaklaşım olarak görülebilir. Sen'in Rawls eleştirisi temelde aşkınsal kuramsalcılığın eleştirisidir. Sen bunun yerine gerçekleştirme odaklı karşılaştırmalı adalet yaklaşımını önerir. Sen bu yaklaşımı Adam Smith'in tarafsız gözlemci fikri ile tanıtır. Sen'e göre tarafsız gözlemci fikri adaletin standartlarını belirlemede hayati bir rol oynar.