Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Tarihi Anabilim Dalı / Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Amasya 23 numaralı Şer'iyye Sicili (H. 1112-1113/M. 1700-1702): İnceleme-metin

Shar'iyya Records Book Of Amasya Numbered 23 (H. 1112-1113/M. 1700-1702): Research-text

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 331158 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tarihi kaynaklar içerisinde şer'iyye sicillerinin son derece önemli bir yeri vardır Şer'iyye sicilleri Osmanlı Devletinin askerî, hukukî, iktisadî, dinî ve idarî müesseseleri gibi birçok alanı hakkında önemli bilgiler içermektedir Siciller ait olduğu yerin eski yerleşim birimlerini, buradaki insanların lakaplarını, insanların birbiriyle olan ticari münasebetlerini, sosyal yaşamlarını, ekonomik durumlarını, hukuki münasebetlerini içermektedir ve şer'i mahkemeler hakkında önemli bilgiler vermektedir Bunun için şer'iyye sicilleri Osmanlı Devleti'nin siyasî, idarî ve sosyal tarihini incelerken başvurulması gereken öncelikli kaynaklardandır Şer'iyye sicillerinin öneminden hareketle Amasya şehir tarihini incelemek için bu kaynaklardan faydalanma yoluna gittik Hazırlamış olduğum Yüksek Lisans tezi, 23 numaralı ve 1700?1702(H 1112?1113) tarihlerini ihtiva eden Amasya'ya ait Şer`iyye Sicil Defteridir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Shar?iyya records have an important place among historical resources Shar?iyya records include important information about many fields of the Ottoman State like its military, legal, economic, religious and administrative institutions Records include the former settlement units of the places they belong to, the commercial relationships among the people, their social lives, economic situations and legal relationships; they also give important information about religious courts Therefore, Shar?iyya records are the first resources that need to be referred to while examining the political, administrative and social history of the Ottoman State Acting upon the importance of Shar?iyya records, we referred to those resources while examining the history of the city of Amasya The postgraduate thesis I have prepared is Shar?iyya Records Book of Amasya numbered 23 and dated 1700?1702 (H 1112?1113) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.