Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Amasya Çeltek kömür sahasının sismik yansıma ve kuyu verileri ile modellenmesi

Modelling of Amasya Celtek coal field with seismic reflection and borehole data

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Amasya ili Merzifon ilçesi Suluova mevkii yakınlarında bulunan Çeltek Kömür sahasının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma alanında yapılan 22 adet sondaj verisi ile Rockware Rockworks 16© programı kullanılarak çalışma alanın 3 boyutlu jeolojik modeli ve bu model üzerinden alınan jeolojik kesitler ile kömür madeninin 3 boyutlu modeli oluşturulmuştur. Sondajlarda alınan Gamma Ray, Gamma-Gamma ve Nötron logu sonuçları, sondaj verileri ile korele edilmiştir. Çalışma alanında daha önce yapılmış olan 2 boyutlu yüksek çözünürlüklü sismik yansıma çalışmasına ait kesitler incelenmiş ve oluşturulan 3 boyutlu jeolojik modelden alınan kesitler ile korelasyonu yapılmıştır. Kömür madeninin rezerv tayini Rockware Rockworks 16 programı yardımıyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda çalışma alanında ki kömür madeninin rezervi, yayılımı, derinliği ve kalınlığı belirlenmiştir. Sondajlarda kömür damarı 13 m ile 2 m arasında değiştiği görülmüştür. Kömür damarının derinliği 500m ile 1000m arasında değişmektedir. Kömür madeninin rezervi 31 milyon ton olarak bulunmuştur.

Summary:

The aim of this study is the investigation of Amasya Çeltek Coal Mine Field in Amasya, Suluova, Turkey. The 3 Dimensional geological model is obtained from geological sections and the coal mine is modelled in 3 Dimensional by using 22 borehole data in Rockware Rockworks 16© software. Bore hole data are correlated with the well log data which are Gamma Ray, Gamma - Gamma and Neutron logs. The 2D high resolution seismic sections are also correlated with the geologic sections. The reservoir of the coal mine is estimated by using Rockware Rockworks 16© program finally. The reservoir, spread, depth and thickness of coal mine is determined in the end of the study. The thickness of coal seam is changed 2 m between 13 m regarding to borehole data. The depth of the coal seam is varied between 500m and 1000m. The reservoir of coal mine is 31 million tons.