Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Amasya ili merkez ilçesi ve köylerinde yiyecek hazırlama, pişirme ve saklama uygulamaları

The practices on preparation, cooking and preservation of meals in Amasya and its central villages

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170227 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AMASYA İLİ MERKEZ İLÇESİ VE KÖYLERİNDE YİYECEK HAZIRLAMA, PİŞİRME VE SAKLAMA UYGULAMALARI Hüsniye KOÇAK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Beslenme Bilimleri) Anabilim Dalı Danışmanı:Prof. Dr. Seniha HASİPEK Bu araştırma, Amasya ili merkez ilçesi ve köylerinde yiyecek hazırlama, pişirme ve saklama uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini Amasya ili, merkez ilçesi ve köylerinde yaşayan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 300 birey oluşturmuştur. Araştırma verileri; araştırma kapsamındaki 'ailelerin yiyecek hazırlama, pişirme ve saklama işlevinden sorumlu olan bireyi ile "Karşılıklı Görüşme (Mülakat) Tekniği" kullanılarak, anket formları uygulanarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; araştırma kapsamına alman tüm bireylerin cinsiyetleri kadın olarak saptanmıştır. Köylerde yaşayan kadınların % 36.7'si 17-27 yaş grubunda, şehir merkezinde yaşayan kadınların % 55.3'ü 28-38 yaş grubunda bulunmaktadır. Köylerdeki kadınların % 56.0'smın, şehir merkezindekilerin % 47.3'ünün ilkokul mezunu oldukları saptanmıştır. Köylerde yaşayan kadınların % 72.0'sinin, şehir merkezinde yaşayan kadınların %47.3'ünün sebze yemeklerinde bitkisel sıvı yağ kullandıkları belirlenmiştir. Köylerdeki kadınların % 38.6'sı, şehirdekilerin % 50.7'si sebzeleri pişirmeden önce yıkayıp-ayıklayıp-doğramaktadır. Köydekilerin % 18.7'sinin, şehirdekilerin ise %80.0'inin sebzeleri kendi suyunda veya az suda pişirdikleri saptanmıştır. Köydeki kadınların % 24.7'si, şehirdeki kadınların % 33.3'ü donmuş et, tavuk ve balığı dolapta bir alt göze indirerek çözdürdüklerini belirtmişlerdir. Köydekilerin % 90.0'ı, şehirdekilerin % 74.7'si makarnayı haşlayıp suyunu dökerek pişirmektedir. Kuru baklagilleri; köydekilerin % 84.0'ü, şehirdekilerin % 58.0'i suda ıslatıp, haşlayıp suyunu dökerek pişirmektedir. Köydeki kadınların % 98.7'si etleri kuru baklagiller ile birlikte, şehirdekilerin % 89.3 'ü ızgara şeklinde tüketmektedir. Köydekilerin % 65.4'ü, şehirdekilerin % 83.3 'ü etleri buzlukta 3-4 hafta süreyle saklamaktadır. Köydeki kadınların % 62.0'sinin, şehirdeki kadınların % 34.0'ünün konserveleri büyük kazanlarda üstü kapalı olarak yaptıkları saptanmıştır. 2005, 134 sayfa Anahtar Kelimeler : Yiyecek hazırlama, yiyecek pişirme, yiyecek saklama

Summary:

ABSTRACT Masters Thesis THE PRACTICES on PREPARATION, COOKING and PRESERVATION of MEALS in AMASYA and ITS CENTRAL VILLAGES Hüsniye KOÇAK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Home Economics (Nutrition Sciences) Superviser: Prof. Dr. Seniha HASİPEK This research has been carried out to determine food preparing, cooking and keeping applications in Amasya province merkez town and villages. 300 individuals living in Amasya province, merkez town and villages and selected by simple random sampling method have constituted the research study material. Research data; questionnaires have been applied by using "Mutual Interview Technique"and thereafter collected, to the individual of the families within scope of study, who is responsible from food preparing, cooking and keeping functions in the family. According to results of the research; sex of all individuals included within scope of research, has been determined as to be female. 36.7 % of women living in villages and 55.3 % of women living in town central are in the age group of 17 - 27 and 28-38 respectively. It has been determined that 56.0 % of women in villages and 47.3 % of women in town central are graduates of primary school respectively. It has been determined that 72.0 % of women living in villages and 47.3 % of women living in town central, use respectively vegetable liquid oil while cooking vegetable meals. 38.6 % of village women and 50.7 % of town women wash - sort - cut respectively the vegetables prior to cooking these. It has been determined that 18.7 % of those in the village and 80.0 % of those in town, cook respectively the vegetables in their own self water or in little water. 24.7 % of women in villages and 33.3 % of women in town have stated respectively that they take frozen meat, chicken and fish to the lower shelf in the refrigerator and therefore thaw these so. 90.0 % of those in the village and 74.7 % of those in town cook respectively the macaroni by boiling it and pouring out the water thereafter. Dry leguminous seeds; is cooked through soaking these in water, boiling and removing the water thereafter by 84.0 % of those in the village and 58.0 % of those in the town. 98.7 % of women in the village and 89.3 % of women in town consume meat respectively nearby dry leguminous seeds and as grilled. 65.4 % of those in villages and 83.3 % of those in town keep meat in deep freeze during 3-4 weeks respectively. It has been determined that 62.0 % of village women and 34.0 % of town women produce conserves respectively in large cauldrons as with closed tops. 2005, 134 pages Key Words : Food preparing, food cooking, food keeping 11