Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Amasya'da yetiştirilen bazı önemli üzüm çeşitlerinde göz pozisyonlarına göre verimlilik durumlarının tespiti ve verim potansiyel tahmini üzerinde bir araştırma

A Research on yield and the predicted yield potential of some grape types according to their bud positions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 15370 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ÖZ Bu araştırma, 1989-1990 yıllarında Amasya Merkez ilçede yetiştirilen Çavuş, Şam, Kazova, Abalıkoca ve Aliset üzüm çeşitlerinde, göz pozisyonlarına göre primer tomurcukların verimlilik durumlarının tespiti ve verim potansiyelini tahmin etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada denemeye alınan üzüm çeşitlerine ait fenolojik gözlemler, gözlerde yüzde sürme miktarı, göz pozisyonlarına göre primer tomurcukların verimlilik durumu ve geç sonbaharda yapılan verim potansiyel tahmini ile gerçekleşen verim arasındaki ilişki incelenmiştir. Beş göz üzerinden budanmış olan çubuklarda 1989-1990 yılları ortalamasına göre en fazla verimlilik, Çavuş, Şam ve Aliset üzüm çeşitlerinde beşinci gözlerde, Kazova ve Abalıkoca üzüm çeşitlerinde ise dördüncü gözlerde tespit edilmiştir. Ayrıca denemeye alman üzüm çşitlerinde, Aliset dışında, geç sonbaharda tahmin edilen verim potansiyeli ile gerçekleşen verim arasında istatistiki yönden bir uygunluk saptanmıştır. ABSTRACT A RESEARCH ON YIELD AND THE PREDICTED YIELD POTENTIAL OF SOME GRAPE TYPES ACCORDING TO THEIR BUD POSITIONS This research has been done to determine the approximate yield potential and the yield of primary buds according to their bud posi tions of Çavuş, Şam, Kazova and Abalıkoca grapes which are bred in A- masya in the years 1989 and 1990. In this research, the statistical correlation between percent shooting in buds and the yield in primary buds according to their bud positions and also between- yield potaritial predictions in late autumn and main yield. According to 1989-^1990 averages, high yields were obtained for Çavuş, Şam and Aliset grapes when they were pruned above the fifth bud and for Kazova and Abalıkoca grapes when they were pruned from fourth bud. Also apart from Aliset grapes the for the other types a statistical correlation was found between the predicted yield poten tial in late Autumn and the main yield.

Summary:

Ill ÖZ Bu araştırma, 1989-1990 yıllarında Amasya Merkez ilçede yetiştirilen Çavuş, Şam, Kazova, Abalıkoca ve Aliset üzüm çeşitlerinde, göz pozisyonlarına göre primer tomurcukların verimlilik durumlarının tespiti ve verim potansiyelini tahmin etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada denemeye alınan üzüm çeşitlerine ait fenolojik gözlemler, gözlerde yüzde sürme miktarı, göz pozisyonlarına göre primer tomurcukların verimlilik durumu ve geç sonbaharda yapılan verim potansiyel tahmini ile gerçekleşen verim arasındaki ilişki incelenmiştir. Beş göz üzerinden budanmış olan çubuklarda 1989-1990 yılları ortalamasına göre en fazla verimlilik, Çavuş, Şam ve Aliset üzüm çeşitlerinde beşinci gözlerde, Kazova ve Abalıkoca üzüm çeşitlerinde ise dördüncü gözlerde tespit edilmiştir. Ayrıca denemeye alman üzüm çşitlerinde, Aliset dışında, geç sonbaharda tahmin edilen verim potansiyeli ile gerçekleşen verim arasında istatistiki yönden bir uygunluk saptanmıştır. ABSTRACT A RESEARCH ON YIELD AND THE PREDICTED YIELD POTENTIAL OF SOME GRAPE TYPES ACCORDING TO THEIR BUD POSITIONS This research has been done to determine the approximate yield potential and the yield of primary buds according to their bud posi tions of Çavuş, Şam, Kazova and Abalıkoca grapes which are bred in A- masya in the years 1989 and 1990. In this research, the statistical correlation between percent shooting in buds and the yield in primary buds according to their bud positions and also between- yield potaritial predictions in late autumn and main yield. According to 1989-^1990 averages, high yields were obtained for Çavuş, Şam and Aliset grapes when they were pruned above the fifth bud and for Kazova and Abalıkoca grapes when they were pruned from fourth bud. Also apart from Aliset grapes the for the other types a statistical correlation was found between the predicted yield poten tial in late Autumn and the main yield.