Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

Ambient intelligence and its effects on architectural space

Kapsayan zeka teknolojileri ve mimari mekana etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223834 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Future visions of architects are influenced by other disciplines. As architects, we mustnotice that our creativity is threatened by vision bombardments from all otherdisciplines. If anything can be certain about the future of architecture, it is that theinfluence of technology, especially digital technology and ambient technology, willcontinue to grow and to profoundly change how we express ourselves, how wecommunicate with each other, how we live in space, and how we perceive, think aboutand interact with our world. Ambient Intelligence is an important component thatframes the scope of this study.This thesis focuses on the possibilities like flexibility and interactivity offered by theemerging field of ambient technology and its effect on architecture. The big impact ofambient technologies on architecture is its ability to transform our experience of spacetotally. Defining the new meaning of existing and the degree of transformation of spaceis the challenge. As architects to give more value to the space that surrounds us, we haveto capture the opportunities given by Ambient Intelligence Technologies like flexibilityand interactivity.Discussions of transformation of space after AmI take a big part in this study. A new setof conditions for the design of architecture has emerged as a result of the technologicalrevolution. As a result, architectural environments and products have greater variety,flexibility, embedded intelligence, and functionality.Keywords: Ambient Intelligence, Interactivity, Flexibility, Space, Transformation

Summary:

Mimarların gelecek vizyonları diğer disiplinlerden etkilenir. Mimarlar olarak,yaratıcılığımızın diğer disiplinlerin vizyon bombardımanlarından etkilendiğini farketmeliyiz. Daha yaratıcı bir akıl için diğer disiplinleri keşfetmeli ve mimarlık vedünyanın geri kalanının bağlantılarını incelemeliyiz. Gelecekteki mimarlık anlayışı içinkesin olan bir şey varsa oda teknolojilerin özellikle Kapsayan Zeka ve DijitalTeknolojilerin etkisinin giderek genişleyeceği ve kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, nasıliletişim kurduğumuzu, mekanda nasıl yaşadığımızı ve bulunduğumuz dünyayı nasılalgıladığımızı, düşündüğümüzü ve etkileştiğimizi değiştirecek olmasıdır.Bu tez Kapsayan Zeka Teknolojilerin gelişen alanı içinde mümkün kılınan fleksibilite veinteraktivite kavramlarını ve bunların mimarlık üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Butez sözü edilen teknolojilerin yarattığı mekan transformasyonu ve yaşayış biçimlerinindeğişimine odaklanmıştır. Kapsayan Zeka Teknolojilerin mimarlık üzerindeki en büyüketkisi mekan deneyimimizi tamamen değiştirmesidir.Bu tez Kapsayan Zeka Teknolojilerin gelişen alanı içinde mümkün kılınan fleksibilite veinteraktivite kavramlarını ve bunların mimarlık üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Butez sözü edilen teknolojilerin yarattığı mekan transformasyonu ve yaşayış biçimlerinindeğişimine odaklanmıştır. Kapsayan Zeka Teknolojilerin mimarlık üzerindeki en büyüketkisi mekan deneyimimizi tamamen değiştirmesidir.Anahtar Kelimeler: Kapsayan Zeka, İnteraktivite, Fleksibilite, Mekan, Transformasyon