Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Ambivalence in Victorian women's writing: Ellen Wood's East Lynne, Mary Elizabeth Braddon's Lady Audley's Secret, Margaret Oliphant's Hester

Viktorya Dönemi kadın yazarlarda duygu karmaşası: Ellen Wood'un East Lynne, Mary Elizabeth Braddon'un Lady Audley'nin Sırrı ve Margaret Oliphant'ın Hester başlıklı romanları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377878 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The simultaneous rise of Victorian women's movement and the dominance of female authorship and readership in the nineteenth century prompted scholars of Victorian literature to interpret women's novels as fictional examples of Victorian feminism or anti-feminism. Yet, this study stresses the ambivalent nature of women's fiction by paying attention to the contradiction between the feminist and subversive content in women's texts and their anti-feminist and disciplinary treatment. Exemplary underread novels from two opposing literary genres are examined in detail: Ellen Wood's East Lynne (1861), Mary Elizabeth Braddon's Lady Audley's Secret (1862), as representative samples of the sensation genre and Margaret Oliphant's Hester (1883), as an anti-sensational domestic novel. Close readings of these novels and the examination of additional non-fiction writings by Margaret Oliphant demonstrate that (1) Victorian women's writings cannot be clustered as feminist or anti-feminist, they represent a bifurcated voice due to the disciplinary power that operate on different levels and with varying effects both in the novels (through characterization, plot formation, narrative voice and perspective) and among the texts, the genres and the novelists, (2) the moralizing reading experience can turn into a tool of controlling and disciplining Victorian women readers (3) although the generic conventions of both the sensation novel and the domestic novel proceed to the disadvantage of the heroine, the ways of disciplining in both genres are different. The sensational narratives display severe and grievous forms of disciplining while the disciplinary power of domestic narratives is subtle, milder and less transparent. Keywords: Feminism, Anti-feminism, Ambivalence, Underread Fiction, Disciplinary Power

Summary:

Viktorya dönemi kadın hareketi ve kadınların dönem edebiyatında yazar, okur ve roman kahramanı olarak ön plana çıkmaya başlamasının eşzamanlı ortaya çıkışı dönemin edebiyatı üzerine çalışan araştırmacılarda kadın yazarların eserlerini feminist ya da anti-feminist olarak sınıflandırma eğilimini tetiklemiştir. Fakat, bu çalışma, kadın eserlerindeki feminist öğelerin anti-feminist ve disciplin edici şekilde ele alınma yollarına bakarak, kadın yazarlardaki duygu karmaşasına odaklanır. Bu bağlamda, dönemin birbirinden oldukça farklı iki roman türü olan sansasyonel roman (sensation novel) ve domestik roman (domestic novel) türlerinden basıldıkları zamanda çok satan eserler oldukları halde günümüzde genellikle uzmanlar tarafından bilinen üç roman karşılaştırmalı olarak çalışılmaktadır. Sansasyonel roman örnekleri olarak Ellen Wood'un East Lynne (1861) ile Mary Elizabeth Braddon'un Lady Audley'nin Sırrı (1862) ve domestik roman örneği olarak ise Margaret Oliphant'ın Hester (1883) başlıklı romanları detaylı incelenir. Bu çalışma, ayrıca, Margaret Oliphant'ın sansasyonel roman eleştirileri ile dönemin kadın hakereti üzerine yazdığı makalelerin feminist okumasını da yapar. Tüm bunlar, öncelikle, Viktorya dönemi kadın edebiyatının feminist ya da anti-feminist olarak sınıflandırılamayacağını gösterir. Aksine, kadın yazını, romanlar, edebi türler ve yazarların kendileri arasında işleyen iktidar ilişkilerinin de etkisi altında bir tür duygu karmaşası içinde gelişmiştir. İkinci olarak, bu metinler anlatıların zaman zaman ahlaki bir derse dönüşebilen nitelikleri nedeniyle kadın okurlarının duygu ve davranışlarını kontrol etme ve şekillendirme aracına dönüşebilir. Son olarak, iki roman türü de ana kadın kahramanı dezavantajlı bir konuma sürükler fakat kadın karakterler ve okurlar üzerinde iktidar kurma yöntemleri birbirinden farklıdır. Sansasyonel romanlar daha keskin kontrol yöntemleri kullanırken, domestik romanlardaki kontrol mekanizmaları gündelik ilişkiler içine işlemiştir ve çok sert olmayabilir. Anahtar kelimeler: Feminism, Anti-feminism, Duygu Karmaşası, İhmal Edilmiş Eserler, İktidar