Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Cumhuriyet Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ameliyat sonraysı karın içi yapışıklıkların önlenmesinde taurolin, seprafilm ve mesofolun etkinliklerinin karşılaştırılması (Deneysel çalışma)

Comparison of the effeciency of taurolin, seprafilm and mesofol in the prevention of intraabdominal adhesions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 243289 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Karın ameliyatlarından sonra oluşanbilen karın içi yapışıklıklar ve karın ağrısı, barsak tıkanıklığı, infertilite gibi bu yapışıklıklara bağlı oluşabilen komplikasyonlar sağlık sistemi için ciddi problemlerdir. Karın içi yapışıklık varlığında yapılan girişimler kendi başlarına birer morbidite nedenidir.Ameliyat sonrası dönemde karın içi yapışıklıkların önlenmesinde aralarında cerrahi teknik, kimyasal ilaçlar, barrierler olmak üzere çok sayıda yöntem denenmiştir. Bu deneysel çalışmada Taurolidin (Taurolin 9%2, Karboksimetilsellüloz ve Hyaluronik asit içeren bioabsorbable membran (Seprafilm) ve karboksimetilsellüloz içeren bioabsorbable membran (Mesofol) un yapışıklık önleyici etkinlikleri karşılaştırılmıştır.Wistar tipi albino ratlara median laparotomi sonrası çekal abrasyon yapıldı. Sham grubuna hiçbir işlem yapılmadı, serum fizyolojik grubuna 2 ml serum fizyolojik, Taurolidin %2 grubuna 2ml Taurolidin, Seprafilm grubuna 2x2 cm Seprafilm, Mesofol grubuna 2x2 cm Mesofol konularak karınlar kapatıldı. Ameliyat sonrası 14. günde ratların karınları açıldı ve Nair sınıflaması, yapışıklık şiddeti ve yapışıklık yaygınlık sınıflamalarına göre puanlar verilerek değerlendirme yapıldı. Kullanılan tüm maddelerin karın içi yapışıklıkları azalttığı görüldü. Mesofol ve Seprafilm in etkinlikleri arasında fark bulunmazken her ikiside Taurolin den daha üstün bulunmuştur.

Summary:

İntraabdominal adesions, and komplications such as abdominal pain, intestinal obstruction, and infertility which may occure after abdominal operations are a severe problem for the health sysem. Surgical interventions made in the presence of intraabdominal adhesions are a morbidity cause for their own.Many studies with surgicel technique, chemicals, barrierw have been made in the effort of preventing intraabdominal adesions. İn this experimental study the antiadesive effects of Taurolidin (Taurolin %2), bioresorbable membrane containing Hyaluronic asid and Carboxymetilcellulose (Seprafilm) and bioresorbable membrane containing Carboxymetilcellulose has been tested.Caeceal abrasion was made after median laparotomy on Wistar albino rats. Nothing was made in the sham group, in the saline group 2 ml of saline, in the taurolin %2 group 2 ml Taurolin %2 was added. İn the Seprafilm group 2x2 cm of Seprafilm, in the Mesofol group 2x2 cm Mesofol was inserted. On the post operative 14th day relaparotomy was made and evaluation was made by giving points according to Nair classification, adhesive severity and adhesion broadnes classifications. We found that all supstances decreased intraabdominal adesions. There was no difference between Mesofol and Seprafilm while both were more effective then Taurolin.