Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık sistemi ve Latin Amerika başkanlık sistemi uygulamaları: Meksika, Venezuela, Bolivya

Presidential system in United States of America and Latin american applications of presidential system: Mexico, Venezuela, Bolivya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 516486 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hükümet sistemleri, ülkenin siyasi istikrarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir Yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki işbirliği ve ayrışma sonucunda oluşan kuvvetler ayrılığı veya kuvvetler birliği hükümet sisteminin içeriğini belirlemektedir Kuvvetler birliği tek bir egemen gücün iktidarına dayanırken, kuvvetler ayrılığı parlamentoyu ve demokrasiyi ön plana alan hükümet sistemlerini ifade eder Kuvvetler ayrılığının en işlevsel olarak kullanıldığı hükümet sistemi başkanlık sistemidir Başkanlık sisteminin en başarılı uygulandığı ülke ise ABD'dir ABD'nin başkanlık sistemini başarılı bir şekilde uygulaması başkanlık sisteminin diğer ülkeler tarafından da benimsenmesine sebep olmuştur ABD'ye olan coğrafi yakınlıktan dolayı Latin Amerika ülkeleri de başkanlık sistemini hükümet sistemi olarak benimsemişlerdir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Government systems have an important role in determining the political stability of the country Cooperation between the legislative, executive and judicial organs and as a result of decomposition, it is specifying the separation of powers or the content government system power constitute Unity of power refers to government systems that take the forefront of democracy and parliamentary separation of powers, based on the power of single sovereign power Presidential system is most functionally used in the separation of powers a government system The most successful application of the presidential system is in the United States of America The successful implementation of the US Presidential system has led to the adoption of the presidential system by other countries ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.