Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Amerika Birleşik Devletleri sosyolojisinde kriz tartışmaları

The debates on the crisis in USA sociology

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 464714 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amerikan sosyolojisinde kriz tartışmalarının ele alındığı bu çalışmada, sosyolojinin krizi olarak ifade edilen sürecin, tarihsel ve kuramsal temelleri tartışılmıştır. 1970'te Alvin W. Gouldner'la başlayan kriz tartışmasında Amerika'nın dünya egemenlik sahnesine çıkışı, iki savaş arası dönemden 1970'e kadar dünya siyaset, ekonomi ve toplumsal alanlarında yaşanan dönüşümün etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Tarihsel sosyolojiden hareketle, her toplumsal olay ve olgunun mutlaka tarihsel bir bakış açısıyla ele alınması gerektiği varsayılmış ve sosyolojideki kriz tartışmasına yönelinmiştir. Çalışma salt tarihsel bir düzeyde işlenmemiş, tarihselliğin yanında sosyolojideki kuramsal dönüşümün de anlaşılmasına çalışılmıştır. Bu bağlamda, sosyolojide kriz tartışmasının işlevselciliğin krizi olduğu ve bu şekilde tanımlandığı, hâkim işlevselciliğin aslında Talcott Parsons'ın öncülük ettiği Amerikan işlevselciliği olduğu, işlevselciliğin özellikle 1960'lardaki protesto hareketlerini ve dolayısıyla değişim isteğini, çatışmayı ve bu çatışmaya öncülük eden bireyi ihmal ettiği/açıklayamadığı, işlevselciliğe alternatif olarak gelişen sembolik etkileşimcilik, dramaturji ve etnometodolojinin işlevselcilik gibi hâkim bir paradigma olmayı başaramadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında sosyolojinin krizi olarak tanımlanan sürecin daha genel bir medeniyet krizinin bir parçası olduğu ileri sürülmüştür. Anahtar Kelimeler: Sosyolojinin Krizi, Amerikan Sosyolojisi, Alvin W. Gouldner, İşlevselcilik, Talcott Parsons, Sembolik Etkileşimcilik, Dramaturji, Etnometodoloji.

Summary:

This study on the crisis debates in American sociology focuses on both the historical and institutional bases of that process called as a crisis of sociology. The crisis debate, started with in 1970 with Alvin W. Gouldner, tries to analyze the impacts of the emergence of US as world power, the transformation of politics, economy and social fields between the periods from the time between two world wars to 1970. Accepting the basic premise of the historical sociology, every social issue should be analyzed from historical perspective and this premise is directed to the discussion of crisis at sociology. In addition to this historical perspective, this study tries to understand the theoretical transformation at sociology. The historical and theoretical basis of theoretical schools including symbolic interactionism, dramaturgy and ethnomethodology are examined and concentrated on their criticisms towards functionalism that is the dominant paradigm of sociology at that era through the thoughts of the pioneering figures of these schools. At this context, the discussion of crisis at sociology refers to the crisis of functionalism and it is defined as such and the dominant paradigm of functionalism is American functionalism lead by Talcott Parsons and functionalism either ignore or fail to explain the protest movements of 1960s and the demand for change and also conflict and the individual who leads this conflict. Also the alternative paradigms of functionalism including symbolic interactionism, ethnomethodology and dramaturgy failed to be a dominant paradigm. Further, it is argued that the process called as the crisis of sociology is the part of the more general crisis of civilization. Key Words: Crisis of Sociology, American Sociology, Alvin W. Gouldner, Functionalism, Talcott Parsons, Symbolic Interactionism, Dramaturgy, Ethnomethodology.