Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bitki Koruma Anabilim Dalı

Amerika domates genetik kaynakları merkezinden temin edilen domates hatlarının fusarium etmenlerine (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ve Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici) karşı dayanıklılık reaksiyonlarının belirlenmesi

Identification of resistance reactions of tomato lines obtained from American tomato genetics resources center to fusarium pathogens (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507296 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Domates Türkiye'de ve Dünyada en çok üretimi yapılan sebzelerden birisidir. Özellikle Antalya İli kışlık domates üretiminin %60 dan fazlasını tek başına karşılamaktadır. Üretimin yoğun yapıldığı bu alanda domates üretimini sınırlayan çok ciddi hastalık etmenleri bulunmaktadır. Domateste üretimini kısıtlayan önemli hastalık etmenlerinden birisi toprak kökenli Fusarium solgunluğu ve kök boğazı çürüklükleri hastalıklarıdır. Bu çalışmanın amacı; domates üretimininde sorun olan virulent Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) ve Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FORL) etmenlerine karşı Amerika Domates Genetik Kaynakları Merkezinden (TGRC) temin edilen 20 domates hattının testlenmesi ve bu hatların FOL 14 ve FORL 12 izolatlarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesidir. Patojenisite testlerinde elde edilen bu domates hatlarından sadece LA3473 (S. lycopersicum) bitkileri FORL 12 den etkilenerek hastalanmış ve inokulasyondan 21 gün sonra bu hastalıklı bitkiler tamamen ölmüşlerdir. Paralel olarak gerçekleştirilen çalışmalarda test edilen 20 domates hattının FOL 14 hastalık etmeninden etkilenmeyerek dayanıklı oldukları bulunmuştur. Böylce Antalya domates üretim alanlarından izole edilmiş, en virulent 2 Fusarium izolatı Uluslarası bilinen 20 domates hattı testlenmiştir. Patojenisite testlerinde bir hat hariç tüm testlenen hatların dayanıklı olduğu bulunmuştur. Gerek bu hatların anaç olarak kullnılmasıyla gerekse sahip oldukları genetik dayanıklılık genlerinin karekterize edilerek ortaya çıkrılmasıyla bu hatlardaki dayanıklılık mekanizmaları Fusarium hastalıklarının kontrolünde kullanılabilecektir.

Summary:

Tomato is one of the most important vegetable in the world and Turkey. Especially Antalya province has been producing more than 60% of winter tomato production alone in Turkey. There are very serious biotic diseases that limit the production of tomatoes in this intensive production area. One of the major diseases that restrict the production of tomato is soil-borne Fusarium diseases. The aims of this study were to investigate the effect of virulent Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) and Fusarium oxysporum f.sp radicis-lycopersici (FORL) with inoculating 20 tomato lines obtained from Tomato Genetic Resources Center (TGRC) and to determine phenotypic reactions of these lines. From these tested 20 tomato lines, only LA3473 (S. lycopersicum) plants were affected by FORL 12 strain and these infected plants completely died 21 days after inoculation in pathogenicity tests. None of the tested 20 lines has been found to be susceptible to FOL 14 isolate in the pathogenicity studies. In this way, it was found that all the tested lines except for LA3473 line were resistant to virulent Turkish FORL 12 and FOL 14 isolates were found Antalya tomato production areas. By using these resistant lines as rootstocks and by characterizing their genetic resistance will be allowed us to control Fusarium diseases. For the first time in this study, local Fusarium isolates were tested against internationally known tomato lines.