Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Amerikan dış politikası oluşum sürecinde başkanın rolü ve Türkiye-Amerika ilişkileri (1993-2004)

The role of the president in American foreign policy formation process and Turkish-American relations (1993-2004)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 219514 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amerikan dıs politikası olusum sürecinde Baskanın rolünün ne olduğu vebunun Türkiye ile iliskilere nasıl yansıdığı soruları üzerine kurulu olan bu çalısmadagenel olarak Soğuk Savas sonrası ikili iliskilerin nasıl gelistiğine bakılmaktadır.Bu çalısmada Soğuk Savas sonrası seçilen ilk Baskan olan William J.Clinton'ın Baskanlık dönemi ile George W. Bush'un ilk Baskanlık döneminikapsayan süreçteki (1993-2004) iki ülke iliskilerinin analizi yapılırken, aynı zamandabu Baskanlar döneminde dıs politika ilkeleri ve uygulamalarının neler olduğu vebunların Türkiye ile iliskilere nasıl yansıdığı sorularına da cevap aranmaktadır.Amerikan Baskanları dıs politika olusum sürecindeki diğer kisi vekurumlardan yardım alsalar da bu sürecin merkezinde yer almaktadırlar. Baskanlarınkisilikleri, deneyimleri ve dünya görüsleri, hem dıs politika ekibinin seçimine hem deizlenen dıs politikaya yansımaktadır. Bu tercihler farklı Baskanlar dönemindedeğistiği gibi, aynı Baskanın farklı dönemlerindeki tercihlerinin de değistiğigörülebilir. Nitekim Clinton'ın iki Baskanlık döneminde uygulanan dıs politikadakifarklılıklar bunu doğrulamaktadır. Bu nedenlerle William J. Clinton ve George W.Bush dönemlerinin karsılastırmalı analizi bize hem bir süreç analizi yapabilme, hemde bu farklılıkları görebilme olanağı sağlamaktadır.

Summary:

This study examines the role of the President in American foreign policyformation process and its impact on relations with Turkey, analyzing thedevelopment of bilateral relations in the aftermath of the Cold War.While examining the relationship of Turkey and America during the mandateof William J. Clinton, the first President elected after the Cold War, and the first termof George W. Bush (1993-2004) we also compared the principles andimplementations of American foreign policy during this period and their reflectionon American relations with Turkey.American Presidents are at the heart of the foreign policy process, althoughthey get guidance from politicians and official institutions. The personality,experience and world philosophy of the President are reflected on the selection of theforeign policy team, as well as their political orientation. These options may changeduring the terms of office of different Presidents or even during the mandate of thesame President, as proven by the foreign policy of President Clinton?s two terms.The comparative analysis of the presidency of William J. Clinton and George W.Bush provides us with the opportunity of scrutinizing the processes and the mainforeign policy divergences.