Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı

Amerikan kültüründe mit ve kahraman: Washington Irving ve Mark Twain kısa hikayelerinden Marvel çizgi romanlarına kadar mit yaratımı ve kahraman temsillerinin incelenmesi

Myth and hero in American culture: Analysis of myth creation and hero representations in Washington Irving, Mark Twain short stories and Marvel comic books

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302165 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mitler, toplumun kimliğine ışık tutarlar. Toplum kimliğini ya da kimliklerini oluştururken topluma örnek teşkil edecek bir kahramanın topluma sunulması gereklidir. Amerikan kültüründe tarih içerisinde toplum değiştikçe, kahraman da değişime uğrar. Bu tez, geleneksel Amerikan ?tall-tale? hikayelerinin ve kahramanlarının izlerini on dokuzuncu yüzyıl kısa hikaye örneklerinde ve çağdaş Marvel çizgi romanlarında sürmektedir. Yapılan inceleme çağdaş Amerikan toplumunu birarada tutan kültürün geleneksel kahraman figürlerinin ve hikayelerinin etkisinde olup olmadığını karşılaştırma yöntemiyle tespit edecektir. Tezin amacı ?tall-tale? anlatısından yola çıkarak bir kahraman arketipi ve hikayesi belirlemek ve ortaya çıkan arketip ile sosyo-tarihi, göstergebilimsel ve biçimbilimsel yaklaşımları birarada kullanarak Washington Irving ve Mark Twain kısa hikayelerinde söz konusu kahraman temsillerinden toplumun gelenekselin içinden çağdaş bir kültür yarattığını doğrulamaktır. Eski metinlerin çizgi romanlar gibi çağdaş medyada yeni bir içerikle yer almalarının toplumu geleneksel değerlerinden koparmadan çağdaşlaştıran bir etkisi olduğu tezde örneklerle açıklanacaktır. Vladimir Propp'un Masalın Biçimbilimi, Roland Barthes'in Mythologies, Frederick Jackson Turner'ın ise ?The Significance of the Frontier in American History? çalışması geleneksel kahramanın izlerinin sürülmesinde ve hikaye-mit ilişkisinin incelenmesinde teorik metinler olarak kullanılacaktır.

Summary:

Myths shed light to a society?s identity. An exemplary figure needs to be offered to the society to shape this identity or identities. Throughout the history of American culture, as societies change, so does the hero. This thesis tracks down the traditional ?tall-tale? stories and heroes in the nineteenth century short stories and contemporary Marvel comic books. The analysis will determine whether the culture that holds together the contemporary American society is influenced by the traditional hero representations and classic tale form. The aim of this thesis is to find verification for the emergence of a contemporary culture by making use of traditional hero representations. The literary ?tall-tale? is used to draw an archetypal hero and story form, analyzed with the guidance of socio-historical, semiological and formalist texts, later to be applied to Washington Irving and Mark Twain short stories. It will also be explained that the society is modernized without being cut off from its traditions by the usage of traditional texts in a relatively new media form such as comic books. In this thesis Frederick Jackson Turner?s ?The Significance of the Frontier in American History?, Vladimir Propp?s Morphology of the Folktale and Roland Barthes? Mythologies will be used as theoretical texts.