Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Amerikan Sineması'nda mason sembolleri ve anlamları

Mason symbols and meanings in American film

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262216 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda, ezoterik bir örgüt olan Masonluğun önemli rolü olmuştur. Kültürünü dünyaya yayma politikası güden bu ülkenin en önemli aracı, birçok ülkede izleyicisi olan, sinemasıdır. ABD'nin kültürünün önemli bir parçasını oluşturan ve sembolizmaya dayalı masonluğun izlerinin, Amerikan Sineması'nda da yer aldığı hipotezi bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kapılarını mason olmayanlara kapatmış olan masonluğun sembollerinin anlamları araştırılmış ve bu sembollerin Amerikan Sineması'ndaki yeri incelenmiştir.Masonluk konusunda yerli ve yabancı birçok kaynak taranmıştır. Masonluk gize sahip bir örgüt olduğundan sembollerinin anlamlarının ne kadarını dış dünyaya yansıttığı tartışılabilir. Ancak, Masonluk gizli olduğu kadar merak edilen bir topluluktur, bu nedenle 200 yılı aşkın süredir gizleri araştırılmaktadır. Tezde, bu araştırmaların sonuçlarıyla, son zamanlarda ve kısmen dışa açılan mason kaynakları dikkatle incelenerek tarafsız bir çalışma ortaya konmaya çalışılmıştır.İncelenen filmler, Amerikan Sinema'sından seçilen beş örnek filmdir. Tezin üçüncü bölümünde, masonluğu konu alan filmler ve görünürdeki konusu masonluk olmamakla birlikte, mason sembolleri içeren filmler incelenmiştir.

Summary:

Masonry, which is an esoteric organization, has played an important role in establishment of United States. The cinema of United States, which has a big mass of audience, is the most important tool as the political policy of spread of culture is pursued. In this thesis topic is impress of masonry, which is has a big importance in American culture and based on symbolism, is inevitable in this cinema. In this study, the meanings of symbols of masonry, while it has closed doors to anyone except for the masons and; the impress and the role of these symbols in American cinema are analised.Many domestic and foreign sources about masonry are exhausted. Since masonry has a great mystery, the meanings of the symbols are a controvertial issue. However, the masonry makes sensation as much as it has secrets; and because of that reason, many searches have been made on these mysteries' for more than 200 years. In this thesis, an objective work is framed as analyzing the corollaries of completed searches and recently partially open masonry sources, carefully.The films that are studied are chosen from the five films, made in USA. In the third part of the thesis, films on masonry, and films that has other subjects than masonry but still has masonry symbols, are studied.