Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amerikan sosyolojisinin Türk sosyolojisine etkileri (Başlangıç dönemi)

The Ifluences of American Sociology on Turkish sociology (Initial period)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94223 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Türk sosyolojisinde 1940'lardan sonra gözlenen yapısal dönüşümü Amerikan sosyolojisi etkisi ile açıklamaya çalışan tezimiz, söz konusu etki sürecinin neden ve sonuçlarını tartışmaktadır. Türk sosyolojisinde Amerikan sosyolojisinin etkilerini birkaç dönemde ele alınabileceğini iddia eden çalışmamız, bu dönemlerden sadece 'başlangıç dönemi'ni çözümlemeye çalışmakta ve kendi sınırını böylece belirlemektedir. 'Başlangıç dönemi'nde, ABD ile başlatılan çok yönlü ilişkilere paralel olarak sosyoloji alanında da göze çarpan ilişkiden hareketle, bu ilişkinin nedenleri ve Türk sosyolojisindeki yansımaları ele alınmaktadır. Yöntem olarak da 'başlangıç dönemi'nde Amerikan sosyolojisi ile ilişki kuran önde sosyologlar ve çalışmalarının analizi seçilmiş, bunun sonucunda Amerikan sosyolojisinin Türk sosyolojisine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Niyazi Berkes, Behice Boran, İbrahim Yasa ve Mübeccel Belik Kıray önde olan dört sosyolog olarak görülmüş ve bu isimler değerlendirilmiştir. 171

Summary:

ABSTRACT This study that tries to explain the structural transformations in Turkish sociolgy in the 1940's through the influences of American sociology, also tends to discuss cause-effect relations of this process. The influences of American sociology on Turkish one might be handled in different periods, but our study is limited in analyzing the initial period. At the beginning, parallelled with the multi dimensionel relations between USA and Turkey, some relations in sociological field encountered and we aim to determine the causes of this relation and its reflections on Turkish sociology. In addition, the works of pioneer sociologists who is associated with American sociology in terms of methodology are analyzed and it is tried to state the influence of American sociology through their works on Turkish one. In this period, four Turkish sociologists Niyazi Berkes, Behice Boran, Ibrahim Yasa and MUbeccel Belik Kıray were determined as pioneers and evaluated. 172