Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amik Gölü'nün (Hatay) kurutulmasıyla oluşan çevre sorunları

Problems caused by Amik lakes being drained

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122816 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Amik gölünün kurutulmasından sonra,göl,yakın çevresi başta olmak üzere,ülkemizin de sınırlarını aşan çok geniş bir ekosistemde gözle görülür bozulmalar meydana gelmiştir.Meydana gelen çok çeşitli çevre sorunları yanı sıra,gölün kurutulması sonucu beklenen ve elde edilen kazanımlar da ortaya konarak bir sentez yapılmaya ve bu şekilde sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucu göçmen kuşların telef olduğu,bir kısmının yollarını değiştirdiğini,iklimin değişikliğe uğradığı ve karasallaştığı (mikroklima özellik), sıcaklığın arttığı, yağışın azaldığı, toprak ve suyun kirlendiği görülmüş beklenen tarımsal verim artmadığı gibi diğer ekonomik etkinlikler gölün kurumasıyla gittikçe azalmış bir bölümü ise yapılamaz duruma gelmiştir. Yani hem ekosistem hem de insan telafisi mümkün olmayan zararlar görmüştür. ABSTRACT After the amik lake is drained there have been apperantly an awful lot of destructron in a vast range of ecosystem mainly in the lake's.own soil. Despite vorious environmental problems that have happeneddve to the drainage we olso tried to make synthesis by butting forwand the expected gainings that have been gained an by this way reached the results. Obser vations and studies that have taker place show that migratory birds have been destroyed,some of then have diverted their ways,the climate has changed and turned into acontinental climate /warming has incveased,rain has reduced s^ arai- water have been contaminated,the expected agricultural fortuity has't taken phee and the other economic activities have come to a standstill dve to the lake's being dried.That is both ecosystem and human have faced irriversible effeects. in

Summary:

ÖZ Amik gölünün kurutulmasından sonra,göl,yakın çevresi başta olmak üzere,ülkemizin de sınırlarını aşan çok geniş bir ekosistemde gözle görülür bozulmalar meydana gelmiştir.Meydana gelen çok çeşitli çevre sorunları yanı sıra,gölün kurutulması sonucu beklenen ve elde edilen kazanımlar da ortaya konarak bir sentez yapılmaya ve bu şekilde sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucu göçmen kuşların telef olduğu,bir kısmının yollarını değiştirdiğini,iklimin değişikliğe uğradığı ve karasallaştığı (mikroklima özellik), sıcaklığın arttığı, yağışın azaldığı, toprak ve suyun kirlendiği görülmüş beklenen tarımsal verim artmadığı gibi diğer ekonomik etkinlikler gölün kurumasıyla gittikçe azalmış bir bölümü ise yapılamaz duruma gelmiştir. Yani hem ekosistem hem de insan telafisi mümkün olmayan zararlar görmüştür. ABSTRACT After the amik lake is drained there have been apperantly an awful lot of destructron in a vast range of ecosystem mainly in the lake's.own soil. Despite vorious environmental problems that have happeneddve to the drainage we olso tried to make synthesis by butting forwand the expected gainings that have been gained an by this way reached the results. Obser vations and studies that have taker place show that migratory birds have been destroyed,some of then have diverted their ways,the climate has changed and turned into acontinental climate /warming has incveased,rain has reduced s^ arai- water have been contaminated,the expected agricultural fortuity has't taken phee and the other economic activities have come to a standstill dve to the lake's being dried.That is both ecosystem and human have faced irriversible effeects. in