Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aminobenzo (c) sinnolinlerin sentezi ve reaksiyonları

Synthesis of aminobenzo (c) cinnoline and their reactions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 120915 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AMÎNOBENZO[C]SİNNOLİNLERİN SENTEZİ VE REAKSİYONLARI ' Aliya JUSİPBEK Ankara Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Emine KILIÇ Bu çalışmada 3,8-diaminobenzo[c]sinnolin ve 5-oksit türevi ben /idinin nitrolanmasıyla elde edilen 6,6'-dinitrobenzidinin indirgen halkalaşma reaksiyonuyla sentezlenmiştir. 3,8-Bis[(2-Mdroksinaftil)azo]benzo[c]sinnolin, 5-oksit türevi ve 8-amino[(2- hidroksinaftil)azo]benzo[c]sinnolin, 3,8-diaminobenzo[c]sinnolin ve 5-oksit türevinin diazolanması ve diazonyum tuzunun P-naftol ile kenetlenmesi sonucu hazırlanmıştır. Bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında spektroskopik yöntemler ve element analizi kullanılmıştır. 2002, 38 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Benzo[c]sinnolin, indirgenme reaksiyonu, disazo boyarmaddeleri

Summary:

ABSTRACT Master Thesis SYNTHESIS OF AMINOBENZO[C]CINNOLINE AND THEIR REACTIONS AliyaJUSlPBEK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Chemistry Supervisor Prof. Dr. Emine KILIÇ In this work 3,8-diaminobenzo[c]cinnoline and its 5-oxide derivative were synthesized by the reductive cyclisation of 6,6'-dinitrobenzidin prepared from the nitration reaction ofbenzidin. 3,8-Bist(2-hydroxynaphthyl)azo]benzo[c]cinnoline, its 5-oxide and 8-amino-3-[(2- hydroxynaphthyl)azo]benzo[c]cinnoline were prepared by diazotization of corresponding diaminobenzo[c]cinnolines followed by coupling of the resultant diazonium salts with p-naphtol. The compounds have been characterized by spectroscopic methods and elemental analysis. 2002, 38 page Key Words: Benzo[c]cinnoline, reduction, disazo dyes