Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amiran Kurtkan Bilgiseven'in din anlayışı ve günümüz sosyal sorunlarına bakışı

Amiran Kurtkan Bilgiseven's understanding of religion and her views about current social problems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125074 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ (ABSTRACT) Bu çalışmamızda Amiran Kurtkan BlLGÎSEVEN'in din sosyolojisi adı altında ilim dünyasının dikkatlerine sunduğu düşüncelerinden kendisinin yalnızca, din ve Tamı düşüncesi ile bu düşünceler ışığında günümüz sosyal sorunlarına bakışı hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. AK Bilgiseven'in düşünceleri vesikaların değerlendirilmesi metoduyla müzakere edilirken aynı zamanda tarihe müracaat edilerek düşünce tarihinde kendisine ilham kaynağı olmuş tarihi şahsiyetlerle benzerlikleri ve ayrılıkları üzerinde durulmak suretiyle mukayese metodundan da istifade edilme cihetine gidilmiştir. Bilgiseven'in düşüncelerinin teşekkülünde mutlak detenninizm müdafii ve mekanik fiziğin kurucusu I. Newton'un, izafiyet teorisi ile AAinsteİn'ın, ilimde bütüncü metodun kurucularından C. Bernard'ın, vahdet-i vücud nazariyesi ile M.Arabi, Mevlâna ve N. Mısrî'nin önemli ölçüde tesir ettiğini müşahede ettik. Kendisinin düşünce dünyasına mantıkçı pozitivizmin rengi hakimdir. Eşyayı ve hadiseleri değerlendirirken mes'elelere bu düşüncenin penceresinden bakmakta, dünyada bütün olup bitenlerin nedensellik çerçevesinde belirli fizik /enerjitik kurallara göre meydana geldiğini kabul etmekte, değerlendirmelerini de bu zeminde yapmaktadır. Bilgiseven fizik/enerjitik kurallarla dünyada dini mes'eleler dahil her olayı izah edebilme gayretindedir. Günümüz meselelerine bakışında ve bu meselelerin halli için teklif etmiş olduğu çözümlerde fizik/enerjitik kurallarla kendisinin din telakkisinin tesirinin büyük önemi haiz olduğunu gördük. Bu sebeple bu konuyu bağımsız bir bölüm olarak ele almayı tezimiz için daha uygun gördük. Çalışmamızda din, Tanrı,Tarı-kainat münasebeti ve günümüz mes'eleleri hakkındaki görüşlerini incelerken Bilgisven'in basılı kitap ve makalelerinden yararlandık, gayret ettik. In this study I've explained AK.Bilgiseven's ideas about religion and God. While I'm studing it, I've used the documents and I've choosen historical and comparison methods. At the end I've seen Bilgiseven is be affected by LNewton (absolutely determinism), AAinstein (relativity theory),C.Bernard (Totality), M.Arabi,Mevlana and Niyazi Mısri (panteism). We can say it too logical positivism affects her ideas. She defends it while she is explaining objects and events. Up to her ideas there is nothing in the world which can't be explaining by physical/energetic rules. Her ideas about religon affect her ideas about actual matters I've used Bigiseven's books and articles while I am studing her ideas about religon, God, relation of God and the cosmos and actual matters. And I've explained my fixations in the conclusion part. m

Summary:

ÖZ (ABSTRACT) Bu çalışmamızda Amiran Kurtkan BlLGÎSEVEN'in din sosyolojisi adı altında ilim dünyasının dikkatlerine sunduğu düşüncelerinden kendisinin yalnızca, din ve Tamı düşüncesi ile bu düşünceler ışığında günümüz sosyal sorunlarına bakışı hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. AK Bilgiseven'in düşünceleri vesikaların değerlendirilmesi metoduyla müzakere edilirken aynı zamanda tarihe müracaat edilerek düşünce tarihinde kendisine ilham kaynağı olmuş tarihi şahsiyetlerle benzerlikleri ve ayrılıkları üzerinde durulmak suretiyle mukayese metodundan da istifade edilme cihetine gidilmiştir. Bilgiseven'in düşüncelerinin teşekkülünde mutlak detenninizm müdafii ve mekanik fiziğin kurucusu I. Newton'un, izafiyet teorisi ile AAinsteİn'ın, ilimde bütüncü metodun kurucularından C. Bernard'ın, vahdet-i vücud nazariyesi ile M.Arabi, Mevlâna ve N. Mısrî'nin önemli ölçüde tesir ettiğini müşahede ettik. Kendisinin düşünce dünyasına mantıkçı pozitivizmin rengi hakimdir. Eşyayı ve hadiseleri değerlendirirken mes'elelere bu düşüncenin penceresinden bakmakta, dünyada bütün olup bitenlerin nedensellik çerçevesinde belirli fizik /enerjitik kurallara göre meydana geldiğini kabul etmekte, değerlendirmelerini de bu zeminde yapmaktadır. Bilgiseven fizik/enerjitik kurallarla dünyada dini mes'eleler dahil her olayı izah edebilme gayretindedir. Günümüz meselelerine bakışında ve bu meselelerin halli için teklif etmiş olduğu çözümlerde fizik/enerjitik kurallarla kendisinin din telakkisinin tesirinin büyük önemi haiz olduğunu gördük. Bu sebeple bu konuyu bağımsız bir bölüm olarak ele almayı tezimiz için daha uygun gördük. Çalışmamızda din, Tanrı,Tarı-kainat münasebeti ve günümüz mes'eleleri hakkındaki görüşlerini incelerken Bilgisven'in basılı kitap ve makalelerinden yararlandık, gayret ettik. In this study I've explained AK.Bilgiseven's ideas about religion and God. While I'm studing it, I've used the documents and I've choosen historical and comparison methods. At the end I've seen Bilgiseven is be affected by LNewton (absolutely determinism), AAinstein (relativity theory),C.Bernard (Totality), M.Arabi,Mevlana and Niyazi Mısri (panteism). We can say it too logical positivism affects her ideas. She defends it while she is explaining objects and events. Up to her ideas there is nothing in the world which can't be explaining by physical/energetic rules. Her ideas about religon affect her ideas about actual matters I've used Bigiseven's books and articles while I am studing her ideas about religon, God, relation of God and the cosmos and actual matters. And I've explained my fixations in the conclusion part. m