Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk Anabilim Dalı

Amme alacaklarının tahsilinde teminat

Warranty in encashment of public claims

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287763 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kamu alacaklarının daha kısa sürede ve etkin olarak tahsil edilmesi zorunluluğu sonucu, bu alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip edilmektedir

Summary:

As a result of the obligation, public claims should be cashed effectively in a shorter time, those claims are referred to The Law of Leviation of Public Claims Procedure ?Article Number 6183?. Protection of public claims is mentioned with this Article Number 6183 in its second section of first part