Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Ammunition transfer system optimization problem

Mühimmat transfer sistemi optimizasyon problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 304980 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mühimmat Transfer Sistemi (MTS), T-155 mm Fırtına Obüslerinin hareketli ve dinamik muharebe sahasında taktik yüksek hızlı atış sürati ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilmekte olan Mühimmat Aracının (MA) elektro-mekanik sistemlerinden oluşmaktadır. Atış süratinin etkili bir şekilde iyileştirilmesi amacıyla mühimmatların MA'dan Fırtına obüslerine transfer süresi optimize edilmelidir.Bu tezde, toplam mühimmat transfer süresini minimize etmek için taşınan mühimmatların transfer sıraları optimize edilmiştir. Bu transfer problemi Gezgin Satıcı Probleminin (GSP) bir türevi olarak modellenmiştir. Mühimmatların bilinen yerleri gezilmesi gereken şehirler, MTS'nin kıskacı ise gezgin satıcı olarak ele alınmıştır. GAMS program ile küçük boyutlu problemler optimal olarak çözülmüş, ancak büyük boyutlu problemlerde ancak bölgesel optimaller elde edilmiştir. Oluşturma metodu olarak en yakın komşu, iyileştirme metodu olarak ise ikili yer değiştirme yöntemleri kullanılarak bir sezgisel yöntem geliştirilmiş, GAMS ile aynı ya da daha iyi sonuçları daha kısa sürede elde edebilmeye çalışılmıştır.

Summary:

Ammunition Transfer System (ATS) is the electro-mechanical system of the Ammunition Resupply Vehicle (ARV) which will be used to meet T-155 mm Fırtına howitzers? ammunition demand for tactical requirements of higher firing rate by off-road mobility and survivability. The transfer of ammunitions from ARV to Fırtına is to be optimized for an effective improvement of firing rate.In this thesis the transferring order of carried ammunitions is being optimized to minimize the total ammunition transferring time. This transfer problem is modeled as a modification of Travelling Salesman Problem (TSP). The given locations of the ammunitions are treated as cities to be visited and the gripper of ATS is treated as the traveling salesman. By GAMS; the small-size problems are solved optimally but large-size ones get only local optimum. A heuristic algorithm that contains nearest neighbor heuristics as construction method and 2-opt exchange heuristic as improvement method is developed to obtain same or better solutions obtained by GAMS with less computational time.