Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı / Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği Bilim Dalı

Amorf silika seramiklerin andaluzit katkısıyla sinterlenme ve mekanik özelliklerinin incelenmesi

An investigation of sintering and mechanical properties of amorphous silica with andalusite as an additive

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291923 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada; andaluzit katkılı amorf silika seramiklerin sinterleme koşulları, mekanik, termal özellikler ve mikro yapı yönünden incelenmiştir. Değişik sıcaklık ve değişik sürelerde sinterlenen farklı andaluzit bileşimlerine sahip amorf silika numunelerinde XRD, üç nokta eğme, yoğunluk, dilatometre ve mikro yapı analizleri yapılmış sonuçlar yorumlanmıştır. Özellikle amorf silikanın üstün termal özelliklerini kaybetmemesi için gerekli olan kristobalitin oluşmamasının hangi şartlarda mümkün olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Summary:

In this study, sintering conditions of amorphous silica with andalusite as an additive have been investigated by mechanical, thermal properties and micro structure aspects. Samples with several andalusite percentages has been prepared and sintered at several sintering temperature with several holding times at these temperatures. XRD, mean fracture strength, dilatometer, density and micro-structure analyses have been realized and the results have been discussed. Especially sintering condition of amorphous silica without cristoballite formation for not losing its excellent thermal properties has been concluded.