Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Amorium Kazıları Büyük Mekân maden buluntuları

Enclosure's metal fi̇nds of Amori̇um Excavati̇ons

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 464322 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Amorium Antik Kenti "Büyük Mekân" kazılarında ele geçmiş maden eserler konu edilmiştir. Amorium, M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim görmüş antik kenttir. Kent, Yukarı Şehir ve Aşağı Şehir olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. Amorium'da ilk bilimsel çalışmalar, 1987 yılında Prof. Dr. R. Martin Harrison tarafından bir yüzey araştırması ile başlamıştır. Prof. Harrison 1988 - 1992 yılları arasında kentte kazı çalışmaları gerçekleştirmiştir. "Amorium Kazıları Projesi" ile 1993-2009 yılları arasında Dr. Chris S. Lightfoot tarafından devam ettirilmiştir. Kentteki kazı çalışmaları 2014 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi adına Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in kazı başkanlığında sürdürülmektedir. "Büyük Mekân", Aşağı Şehir Kilisesi'nin kuzeyinde, sit alanının neredeyse tam ortasında yer almaktadır. 1996-2008 yılları arasında, alanda gerçekleştirilmiş olan kazılarda MS. 6.-9. yüzyıllara tarihlenen bir Bizans Hamamı ortaya çıkartılmış ve ayrıca bu alanın, kentin önemli bir şarap üretim merkezi olduğu anlaşılmıştır. Büyük Mekân kazılarında bulunan demir, bronz ve kurşun malzemeden oluşan 217 adet parça tanımlanmış, türlerine göre sınıflandırılmış ve ele geçtikleri tabakadaki diğer buluntular ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Amorium, Bizans, Büyük Mekân, Maden, Malzeme

Summary:

This study is concerned with metal finds in the Enclosure located in the ancient city of Amorium. Amorium is an ancient city that has been in continuous settled in the Hittite, Phrygian, Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman since the year B.C. 2000. The city is considered under two headings: The Upper City and The Lower City. First scientific studies in Amorium have began with a survey by Prof. Dr. R. Martin Harrison in 1987 year. Prof. Harrison has carried out excavations in the city between 1988-1992 years. The studies which were between 1993-2009 years, have sustained by Dr. Chris S. Lightfoot. Excavations are continuing under the presidency of Assoc. Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp on behalf of Culture and Tourism Ministry and Anadolu University since 2014. "Enclosure" is located approximately 50-70 m. southwest of the Lower City Church and this place is almost in the middle of the archeological site. In the excavations which took place between 1996-2008 years, was unearthed Byzantine Bath, wine production workplace and unassociated places. Enclosure of the excavation in the defined were materials lead and bronze, iron of the composed pieces 217, classified by type and were considered as a whole together with other finds on the context. Keywords: Amorium, Byzantine, Enclosure, Metal, Material