Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Amorium Kazısı 2013-2015 yılları cam buluntuları

Amorium excavation 2013-2015 seasons glass finds

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 458669 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'nin 12 km. doğusunda yer alan Amorium'da 2013-2015 yıllarında yürütülen kazılar sırasında bulunan cam objeler bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Amorium M.Ö. 2000'li yıllardan itibaren Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim görmüş bir antik kenttir. Kent, Yukarı Şehir ve Aşağı Şehir olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. Amorium'da ilk çalışmalar, 1987 yılında Prof. Dr. R. Martin Harrison tarafından bir yüzey araştırması ile başlamıştır. Çalışmalar 1993 - 2009 yılları arasında Dr. Chris Lightfoot tarafından devam ettirilmiştir. 2013 yılında Amorium kazı çalışmaları Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in Bilimsel Danışmanlığında sürdürülmüştür. 2014 yılından itibaren kazı çalışmaları Bakanlar Kurulu kararı ile Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp'in kazı başkanlığında devam etmektedir. 2013-2015 yılları arasında 505 adet cam obje ele geçmiştir. Camın kırılmaya elverişli bir yapıya sahip olması nedeniyle buluntular küçük parçalar halindedir. Ele geçen buluntular sayısal yoğunluklarına göre bilezik, gövde, pencere camı, ağız kenarı, tessera, kaide, kulp ve kandillere ait parçalardır. Bunun yanı sıra buluntular arasında cam üretiminin dolaylı bir kanıtı olan cüruflar yer almaktadır. Amorium cam objeleri malzeme niteliği, renk, süsleme, ele geçtiği tabaka ve karşılaştırma örnekleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Amorium, Bizans, Cam, Aydınlatma, Bilezik.

Summary:

The subject of this dissertation is the glass finds which are found in Amorium between 2013-2015 season. Amorium is located 12 km east from Emirdağ in Afyon. Amorium is an ancient town where Hittite, Phryg, Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottomans lived in since B.C 2000. The city has being evaluated under two headline; Upper City and Lower City. The first study in Amorium was started by Prof. Dr. R. Martin Harrison in 1987 with a surface survey. Amorium excavation project was maintained by Dr. Chris Lightfoot between 1993-2009 seasons. In 2013, Amorium excavation was maintained by Doç. Dr. Zeliha Demirel Gökalp's scientic consultant. Beginning from 2014, the excavation has continued with the cabinet decision under the headship by Anadolu University Faculty Member Doç. Dr. Zeliha Demiral Gökalp. In 2013 - 2015 seasion, 505 glass finds came to hand. These findings are small fragments because of fragile structure of glass. According to numerical density, findings are bracelets, body fragments, windows glasses, rims, tesseras, bases, handles and lamps. There is also glass slag which is indirect evidence of glass production. Amorium glass objects were evaluated by metarial quality, colour, decoration, layer and comperative examples. Keywords: Amorium, Byzantine, Glass, Lighting, Bracelet.