Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerde değerleme sorunu: türk vergi sistemi, sermaye piyasası kanunu ve uluslararası muhasebe standartları açısından karşılaştırılması

Valuation issues of tangible assets subject to depreciation : a comparison in terms of turkish tax system, capital markets law and international accounting standards

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 211861 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Muhasebenin temel amacı ilgililerin tümüne dogru ve gerçek bilgileri sunabilmektir. Bu çalısmada da, dogru ve gerçek bilgilerin sunulmasındaki en önemli araçlardan biri olan degerleme konusu amortismana tabi iktisadi kıymetler açısından ele alınmıstır. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin degerlemesi Türk Vergi Sistemi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre incelenmistir. Öncelikle degerleme kavramı ve önemi üzerinde durulmustur. Degerleme kavramı açıklandıktan sonra Türk Vergi Sistemi ve Sermaye Piyasası Kanunundaki degerleme ölçüleri ele alınıp, degerlemede kullanılan yöntem ve esaslar ayrıntıları ile incelenmistir. Aynı sekilde, Uluslararası Muhasebe Standartları degerleme açısından ele alınmıs, degerleme ölçüleri tanımlanmıs ve Uluslararası Muhasebe Standartlarında maddi duran varlıkların degerleme yöntemleri incelenmistir. Türk Vergi Sistemi ile Uluslararası Muhasebe Standartlarının karsılastırılması yapılarak, farklılıklar açıklanmaya çalısılmıstır. Türk Vergi Kanunlarının, Uluslararası Standartlara uyumlastırma çalısmaları degerleme açısından ele alınarak elde edilen sonuçlar çerçevesinde bazı önerilerde bulunulmustur.

Summary:

The core principal of Accounting is to give the correct and actual information to the persons concerned. In this study, being one of the most important tools to give the correct and actual information, the evaluation of the depreciable tangible assets has been examined. The evaluation of depreciable tangible assets has been analyzed according to Turkish Tax Law, to Capital Stock Market Law and also according to International Accounting Standards. Initially the importance of the evaluation concept has been emphasized. After explaining the evaluation concept, the tools that are used to evaluate according to Turkish Tax Law and Capital Stock Market Law have been described, the basis and the methods being used have been analyzed in detail. Correspondingly, evaluation has been examined according to the International Accounting Standards, the scales of evaluation have been described and the evaluation methods of tangible assets according to International Accounting IV Standards have been analyzed. The applications according to Turkish Tax Law and the applications according to International Accounting Standards have been compared, the differences have been stated. Evaluation has also been examined under the frame of the studies about the compatibility of Turkish Tax Law to the International Standards, and some suggestions have been made with respect to the results gathered.