Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Amphiphilic multiarm star block copolymer via Diels-Alder click reaction

Diels-Alder click kimyası kullanılarak amfifilik çok kollu yıldız blok kopolimer sentezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 310412 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the first study, amphiphilic multiarm star block copolymer: (PEG)m-(PCL)n-polyDVB was synthesized via a combination of ROP, cross-linking and DA click reaction. Second, dual functional initiator was used in the polymerization of ?-CL in the presence of Sn(Oct)2 catalyst. MI-PEG and anth-(PCL)2 polymer are clicked in order to give PEG-(PCL)2 miktoarm star copolymer in reflux temperature of toluene.

Summary:

İlk çalışmada, amfifilik çok kollu yıldız blok kopolimer: (PEG)m-(PCL)n-polyDVB halka açılma polimerleşmesi, çapraz-bağlanma ve DA click reaksiyonunun birlikte kullanılmasıyla sentezlenmişlerdir.İkinci olarak, çift fonksiyonlu başlatıcı ile kaprolaktonun (?-CL) ROP'sinde stannous oktoat (Sn(Oct)2) varlığında başlatıcı olarak kullanılmıştır. MI-PEG ve anth-(PCL)2 polimeri PEG-(PCL)2 farklı kollu polimerini vermek amacıyla toluenin kaynama sıcaklığında reaksiyona girmiştir.