Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Anabilim Dalı

Amsterdam Antlaşması ile getirilen yenilikler ve bunların Avrupa Birliğine etkileri

An analysis of the amendments to the treaty of Amsterdam and its impact to the European Union

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214596 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amsterdam Antlasması'nın hazırlık asamaları ve onay süreci, Avrupa Birligi için çok önemli bir dönemin baslangıcı olmustur. Amsterdam Antlasması ile getirilen yenilikler ve revize edilen prosedürler, Birligin Maastricht Antlasması'nın eksik kalan taraflarını tamamlamıs ve Birlige yepyeni bir vizyon kazandırmıstır. Olumlu gelismelerin yanında Amsterdam Antlasması'nın etki edemedigi veya yeterince etkili olamadıgı politik ya da kurumsal alanlar da olmustur. Bu çalısmayla, Amsterdam Antlasması ile Birlik Antlasması'na getirilen yeni provizyonlar incelenmis, Antlasma'nın Birlik ve Birlik vatandasları üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri belirtilmeye çalısılmıstır. Özellikle 4 büyük politik alanda (Birlik ve Birlik Vatandaslıgı, Hürriyet, Güvenlik ve Adalet Politikası, Ortak Dıs ve Güvenlik Politikası ve Birlik Kurumları) Amsterdam Antlasması, beklentileri büyük ölçüde karsılamıs fakat üzerinden tekrar geçilmesi gereken noktaları da beraberinde getirmistir. Çalısmanın sonucunda, Amsterdam Antlasması'nın önceki antlasmaların birçok eksigini giderdigi ve Birlige hem kendi içinde hem de uluslararası alanda etkinlik kazandırdıgı ve de aynı zamanda kendinden sonra gelecek antlasmalar için de uygun zemini hazırladıgı sonucuna varılmıstır.

Summary:

The preparation and ratification process of the Treaty of Amsterdam has been the beginning of a very significant period for the European Union. New provisions brought by the Amsterdam Treaty, has completed, to a certain degree, the inadequacies of Maastricht Treaty by bringing a different and new vision to the Union. Besides the positive changes, there have been political or institutional areas where The Treaty of Amsterdam could not affect sufficiently. In this study, the new provisions and Treaty?s positive or negative effects to the Union and its citizens, have been examined. Especially in four major areas the Treaty of Amsterdam, to a great extent was satisfactory but it brought with itself the necessity of revision. At the end of the study, it is concluded that the Treaty of Amsterdam has consolidated the former Treaties of the Union, brought reputation both within the Union and international relations at the same time paving the way for the successor Treaties.