Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

An acoustical evaluation model for open plan offices

Açık planlı ofisler için akustik değerlendirme modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251982 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study roles of the architectural and acoustical parameters, which influences acoustics of open plan offices are examined. The first point to be considered during the design process of the open plan offices is privacy. Articulation index would be the unit of privacy. During the laboratory studies for privacy in open plan offices, detecting effect of architectural parameters on required acoustical condition is aimed. To detect these effects, a workstation sample is modeled and measurements are performed in an anechoic chamber. During the scale model measurements, barrier height and ceiling absorption materials are changed. By use of this, influence of barrier height and ceiling absorption on intelligibility is researched. Measured insertion loss performances of barrier and ceiling combinations, are used for articulation index calculations. As a result, open plan parameters which can affect privacy as barrier height, ceiling absorption, speech effort and background noise level values are all used in privacy calculations. Then a chart is prepared which monitors office parameter combinations and corresponding privacy margins. With this chart, open plan office designers, can decide ceiling absorption and barrier heights, by monitoring their interaction with signal to noise level.

Summary:

Bu çalışmada, mimari ve akustik parametrelerin açık planlı ofislerin akustiği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Açık planlı ofislerin akustik tasarımında gözetilmesi gereken birincil özellik mahremiyettir. Mahremiyet birimi olarak ta anlaşılabilirlik endeksi kullanılmıştır. Açık planlı ofislerdeki mahremiyet araştırmaları boyunca yapılan laboratuar çalışmasında hangi parametrenin, gereken akustik gereksinimi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu etkiyi bulabilmek için, açık planlı ofis çalışma ortamının ölçekli maketi hazırlanarak, anekoik laboratuar koşullarında, ölçümler gerçekleştirilmiştir. Çalışma istasyonu maketi üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan, bariyerin yüksekliği ve tavanın yutuculuğu değiştirilmiştir. Böylece bariyer yüksekliği ve tavan yutuculuğunun anlaşılabilirlik üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucu elde edilen, bariyer ve tavan malzemesi kombinasyonlarının geçiş kaybı performansları Anlaşılabilirlik Endeksi hesaplarında kullanılmıştır. Bir ofiste mahremiyeti etkileyebilecek parametrelerden olan, bariyer yüksekliği, asma tavan yutuculuğu, konuşma eforu, arka plan gürültüsü parametrelerinin hepsi mahremiyet hesaplarında dikkate alınmıştır. Mahremiyet birim aralıklarını karşılayan bariyer yüksekliği, tavan yutuculuğu ve sinyal gürültü oranı değerleri sınıflandırılıp, hangi anlaşılabilirlik seviyesinin hangi şartlar altında sağlanabileceğini anlatan grafik hazırlanmıştır. Bu sayede açık planlı ofis tasarımcıları, bariyer yüksekliği, tavan yutuculuğu ve sinyal gürültü oranı etkileşimini görerek tavan malzemesi ve bariyer yüksekliği seçimi aşamasında daha doğru karar verebilmeleri amaç edinilmiştir.