Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

An action research of achievements in a software product line implementation

Bir yazılım ürün hattı uygulamasındaki kazanımlar üzerine eylem araştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368808 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Software product lines emphasize, with an innovative approach, the idea of predictive re-use. In this way, significant improvements are provided in cost, time- to-market and quality and market dominance is enabled in the target area. The majority of the academic studies in this area are case studies. In this study it is also intended to provide scientific data to the literature about the achievements brought about by software product lines. First, the challenges in the software development activities performed under ASELSAN software testing department are determined. In this respect, software testing simulators software product line is established in order to improve software development efforts and the achievements are discussed with the measurements and analysis. It is observed that software product line adoption led to significant effort reduction, improved product quality, homogenous look-and-feel and improved reusability in the software development efforts of software testing department of ASELSAN REWIS division.

Summary:

Yazılım ürün hatları yenilikçi bir yaklaşımla kestirimci yeniden kullanım fikrini öne çıkarır. Bu sayede maliyet, pazara çıkış zamanları ve kalitede önemli iyileştirmeler yakalanabilmekte ve hedef markette baskın konuma geçme sağlanabilmektedir. Bu alanda yapılan akademik çalışmaların çoğunluğunu vaka analizleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada da literatüre yazılım ürün hatlarındaki kazanımlarla ilgili bilimsel veri sağlamak amaçlanmıştır. Öncelikle ASELSAN yazılım test bölümünde yapılan yazılım geliştirme faaliyetlerindeki zorluklar belirlenmiştir. Bu doğrultuda yazılım geliştirme çabalarını iyileştirmek adına yazılım test simülatörleri yazılım ürün hattı kurulmuştur ve alınan ölçümler ve yapılan analizler ile kazanımlar tartışılmıştır. Yazılım ürün hattına geçiş, ASELSAN REHIS bölümü yazılım test departmanının yazılım geliştirme çabalarında önemli ölçüde efor azaltma, ürün kalitesinde iyileşme, homojen görünüm ve yeniden kullanımda iyileşmeye yol açmıştır.