Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

An active rocket launcher design for an attack helicopter

Taarruz helikopteri için aktif roket lançeri tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489576 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, an active rocket launcher is designed to automate the firing unguided rockets on helicopter. The proposed approach includes determination of the rocket launch angle through a regression model, eliminating the need for the pilot to study pitch delivery charts. Also, an active launcher is proposed that can be tilted with respect to helicopter body. The launcher allows the desired launch angle to be satisfied without changing the helicopter pitch attitude. The proposed launcher reduces pilot workload and preparation time significantly and increases the possibility of launching the rocket at an optimal angle without affecting helicopter flight condition.

Summary:

Bu tezde, helikopter ile roket atışını otomatikleştirecek bir yöntem tasarlanmıştır. Sunulan yaklaşım, roket atış açısının regresyon modeli ile hesaplayarak pilotun roket yükseliş açısı atım kartlarına çalışmasına gerek bırakmayacak yöntemi içermektedir. Ayrıca aktif lançer, helikopterin gövdesine göre açısı değişecek şekilde sunuşlmuştur. Lançer, helikopterin yunuslama ekseninde değişiklik olmadan gerekli açıyı sağlamaktadır. Sunulan lançer, pilotun iş yükünü ve hazırlık zamanını önemli derecede azaltmakta ve helikopterin uçuş durumunu etkilemeden roketin en uygun açıyla atılması olasığını arttırmaktadır.