Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

An adaptive fast time radar receiving filter for minimization of clutter and time side-lobes

Kargaşa ve zaman yan loblarının minimizasyonu için uyarlamalı hızlı zaman alıcı filtresi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338269 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a maximum likelihood receiver to obtain the target range pro?le that uses the clutterprediction derived from the target-free previous observations is suggested as a fast time processor forpulse compression radar systems. The maximum likelihood receiver is proposed to overcome the rangesidelobe problem, which is introduced by the pulse compression method. Conventional methods, suchas the matched ?lter receiver, as fast time processor result in the targets with high radar cross section masking the low radar cross section targets at the neighboring range cells; since sidelobes of thematched ?lter is determined by the autocorrelation of the spreading code and linearly proportional totarget signal power. An unbiased estimator, like the maximum likelihood receiver in this thesis workdoes not su?er from such issues. In addition to that, to suppress the signal dependent interference,namely the clutter, at the output of fast time processor; the previous target-free observations are collected and utilized to predict the clutter signal for next time instant. This prediction is used in themaximum likelihood receiver. The clutter prediction is done for the stationary case and the internalclutter motion case, and their SINR performances with the maximum likelihood receiver are evaluated.In conclusion, such an approach managed to have an unbiased estimation of target range pro?le andthe clutter suppression advantage in the fast time.Keywords: radar, fast-time processing, range pro?le estimation, clutter suppression, range sidelobeproblem

Summary:

Bu tezde darbe sıkıştırma radar sistemleri için hızlı zaman işleme yöntemi olarak önceki hedef içermeyen gözlemlerden elde edilmiş kargaşa tahminini kullanan en b üyük olabilirlik alıcısı ¨ önerilmektedir. En büyük olabilirlik alıcısı, darbe sıkıştırma yönteminden kaynaklanan menzil yanlob problemini çözmekiçin sunulmuştur. Uyumlu suzgeç için yan-loblar dağıtım kodunun özilintisi ile belirlendiğinden vehedef sinyal gücüyle doğrusal orantılı olduğundan; hızlı zaman işlemede alışılan yöntemleri, uyumlu suzgeç alıcısı gibi, kullanmak; yüksek radar kesit alanlı hede?erin yakınındaki d üşük radar kesit alanlıhede?eri golgelemesine sebep olur. En b üyük olabilirlik alıcısı gibi bir yansız kestiricinin böylebir sorunu yoktur. Buna ek olarak, hızlı zaman işleyicisinin çıkışındaki sinyale baglı girişimi, yanikargaşayı, bastırabilmek için, hedef içermeyen önceki gözlemleri toplayıp kullanarak bir sonraki za- man için kargaşa sinyali tahmini yapılmış ve bu tahmin azami olabilirlik alıcısında kullanılmıştır.Kargaşa tahmini durgun durum ve iç hareketli kargaşa durumu için yapılmıştır, ve en buyük olabilirlikalıcısı ile sinyal girişim oranı performansları degerlendirilmiştir. Sonuç olarak, b ? oyle bir yaklaşimla hedef menzil pro?li yansız olarak kestirilebilmiş ve hızlı zaman işleme ile kargaşa bastırma avantajıelde edilmiştir.Anahtar Kelimeler: radar, hızlı zaman işleme, menzil pro?li kestirimi, kargaşa bastırma, menzil yan lob problemi