Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Anabilim Dalı

An agent-based system tool to support designers for free-form shape evaluation: DROP

Serbest biçimli mimari tasarım alanında biçim değerlendirmesinde kullanılacak etmen-tabanlı bir model: DROP

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to explain that an agent based system tool ? in the sense of a program component ? can help designers in the free-form shape generation by analysing and evaluating the form in digital media. The main issue about developing a program component, that is capable of assisting designers in free-form shape generation, is defining the problem domain that tool will be used. The problem domain, which the tool would be affective against, was decided by examining the difficulties within the design domain, such as difficulties concerning the structural components, materials and the form finding process, the research which is explained in this paper only focuses on the difficulties concerning the form finding process of the free-form design. The digital tool ?DROP? was developed and used to exhibit the ways that an agent based tool could be used to assist designers for free-form shape generation and evaluation. The outcome of this thesis can be used to specify novel ways to determine the applicability of the form of the free-form architectural designs.

Summary:

Tezin amacı, tasarımcılara serbest biçimli tasarımların üretimi konusunda, tasarlanan biçimin dijital ortamda analizi ve değerlendirmesi yapılarak, yardımcı olabilecek etmen-tabanlı bir aracın ? bir program bileşeni anlamında ? geliştirilmesidir. Tasarımcılara serbest biçimli tasarım üretimi konusunda yardımcı olabilecek bir program bileşeni geliştirilmesi konusundaki asıl önemli olan konu bu program bileşeninin kullanılacağı problem alanının tanımlanmasıdır. Program bileşeninin kullanılacağı problem alanına, serbest biçimli tasarım alanındaki strüktürle ilgili, kullanılan malzemelerle ilgili ve biçim üretimi konusundaki güçlükler araştırılarak karar verilmiştir. Tezin odaklandığı asıl problem alanı ise serbest biçimli tasarım alanındaki biçim üretimi konusu ile ilgili problemlerdir. DROP, etmen-tabanlı bir aracın, tasarımcılara serbest biçimli mimari tasarımların üretilmesi ve değerlendirilmesi konularında yardımcı olabileceğini göstermek için geliştirilmiş ve bu amaçla kullanılmıştır. Bu tez çalışmasının sonuçları, serbest biçimli mimari tasarımların uygulanabilirliğine dair yeni yöntemler oluşturmakta kullanılabilir.