Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

An Algebraic Approach to Sensitivity Analysis in Linear Programming

Doğrusal Programlamanın Duyarlılık Analizine Cebirsel Bir Yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 221954 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, using the volume calculation ability of the determinants, a different way of sensitivity analysis for linear programming was developed. This method of sensitivity analysis relies on finding the binding constraints and using them in a series of determinant calculations with an objective function to see if the basis remains optimal. The method gives a versatile way for sensitivity analysis with multiple changes in the objective function coefficients. The method may be improved by adapting it to find areas of optimality as parametric programming does and making it consider changes in both objective function and the right hand side values of the constraints as tolerance method does. Further analysis on these matters will be done by the author. Keywords: Operations Research, Sensitivity Analysis, Linear Programming Science Code: 605.02.01

Summary:

Bu çalısmada, determinantların hacim bulma özelligi kullanılarak, dogrusal programlama için farklı bir duyarlılık analizi yöntemi gelistirilmistir. Bu duyarlılık analizi yöntemi aktif kısıtların bulunması ve optimalligin korunup korunmadıgını görmek istedigimiz amaç fonksiyonu ile determinant hesaplarında kullanılması adımlarına dayanmaktadır. Bu method amaç fonksiyon katsayılarının birden fazlasının degisiminin duyarlılık analizi için çokyönlü bir yol sunmaktadır. Method, parametrik programlamadaki gibi optimallik bölgelerinin bulunması için veya tolerans yöntemindeki gibi hem amaç fonksiyonu hem de kısıtların sag taraf degerlerindeki degisimleri aynı anda kontrol edecek sekilde gelistirilebilir. Yazar bu konular üzerinde ilerki zamanlarda arastırma yapmayı düsünmektedir. Anahtar Kelimeler: Yöneylem Arastırması, Duyarlılık Analizi, Dogrusal Programlama Bilim Dalı Sayısal Kodu: 605.02.01