Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

An alternative perspective to govern globalization

Alternatif bir küresel yönetişim perspektifi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161310 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE TO GOVERN GLOBALIZATION Bayar Fırat Ph.D., Department of International Relations Supervisor: Assoc. Prof. Dr. A. Nuri Yurdusev Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Kemal Derviş September 2005, 272 pages Along with a multiplicity of benefits, contemporary globalization is posing severe challenges upon individuals, states as well as the world community as a whole. In that context, this study puts forward the cosmopolitan social democracy (CSD) approach as an alternative perspective of global governance to minimize, even entirely eradicate the detrimental costs of globalization and thereby enable all to benefit from its positive outcomes. Keywords: Globalization, governance, cosmopolitan social democracy IV

Summary:

ÖZ ALTERNATİF BİR KÜRESEL YÖNETİŞİM PERSPEKTİFİ Bayar Fırat Doktora, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. A. Nuri Yurdusev Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Kemal Derviş Eylül 2005, 272 sayfa Türlü yararlar yanında çağdaş küreselleşme bireyler, devletler ve de tüm dünya toplumu genelinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu çerçevede, bu çalışma, küreselleşmenin sözkonusu zarar verici sorunlarının en aza indirilmesi, hatta tamamen ortadan kaldırılması ve bu sayede küreselleşmenin olumlu sonuçlarından herkesin yararlanabilmesi için kozmopolit sosyal demokrasi yaklaşımını (KSD) alternatif bir küresel yönetişim perspektifi olarak ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, yönetişim, kozmopolit sosyal demokrasi