Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

An alternative process including sand casting forging and heat treatment of 30mm diameter X48CrMoV8-1 tool steel

30 mm çapındaki X48CrMoV8-1 takım çeliğinin kum döküm, dövme ve ısıl işlem içeren alternatif üretim yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313667 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Shear blades are mostly made of cold-work tool steels and manufactured by rolling process. Rolling process is performed not only for forming the tool but also for improving the mechanical properties. In this study, an alternative method, involving sand casting, hot forging and heat treatment processes to manufacture the shear blades, has been proposed. In the proposed method, plastic deformation will be carried out by means of forging instead of rolling. The material has been selected as X48CrMoV8-1. For both of casting and forging processes, simulations have been conducted by using Computer Aided Engineering Software. According to the results of casting process simulation, the billets have been poured. These billets have been soft annealed first and then taken as the initial raw material for the forging process. After the forging process, quenching and tempering processes have been applied.The specimens have been taken as cast, as forged and as tempered and the microstructural analysis and mechanical tests have been performed on these. The same tests and analysis have been repeated for a commercially available shear blade sample which is manufactured by rolling. All these investigations have shown that the properties of the forged shear blade are very similar to the rolled shear blade. Therefore, the new proposed method has been verified to be used as an alternative manufacturing method for the cold-work tool steel shear blades.

Summary:

Kesici bıcaklarının üretiminde genellikle soğuk iş takım çelikleri kullanılır ve bu bıcaklar çoğunlukla hadde mamulu olurlar. Haddeleme işlemi, takım çeliği kesici bıçaklarda sadece şekillenmek için değil, aynı zamanda mekanik özelliklerin iyileştirilmesi yönünde de çok etkilidir. Bu çalışmada, kesici bıcaklarının üretilmesinde kuma döküm, dövme ve ısıl işlemi içeren alternatif bir yöntemi önerilmiştir. Bu önerilen yöntem ile, şekillendirme haddelenmek yerine dövülerek gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde kullanılacak olan soğuk iş takım çeliğinin kompozisyonu X48CrMoV8-1 olarak seçilmiştir. Döküm ve dövme işlemleri için sırasıyla Sonlu Eleman ve Sonlu Hacim Metodları kullanılarak benzetim yapılmıştır. Benzetim sonuçlarından yararlanılarak, öncelike kütükler dökülmüştür. Sonrasında, kütükler dövme işlemine hazır hale getirilmek için tavlanmıştır Tavlanmış olan kütükler tekrar ısıtılarak, sıcak dövülmüştür. En son yağda su verilerek temperlenmişlertir.Üretim sırasında, kaba döküm, dövülmüş ve temperlenmiş olarak alınan numuneler üzerinde mikroyapı incelemesi ve mekanik testler gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler ve testler, endüstride kullanılan hadde mamülu aynı kompozisyondaki soğuk iş takım çeliği için de gerçekleştirilmiştir. İncelemelerin ve karşılaştırmaların sonucu olarak, dövülerek üretilen kesici bıcakların, hadde mamülü olanlarla neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu görülmüştür. Sonuç olarak, kesici bıcakların üretiminde önerilen yeni yöntem başarılı olmuştur.